18 september 2019

Veel onzekerheid in de automotivesector

De automotivesector blijft het nieuws halen. Ook negatief. In juli 2019 zijn de politie en de FIOD bij vier autohandelaren binnengevallen. Verdenking van BTW-fraude en het witwassen van geld. Ook andere autobedrijven worden hierop onderzocht. Het bestrijden van witwassen en andere fraude staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Door de regering is het voorstel gedaan om in de toekomst contante betalingen boven de € 3.000 te verbieden. Dat geeft weer andere zorgen in de sector. Wij, als accountant en adviseur, merken in de automotive veel onzekerheid. Ook veel onbekendheid met de regelgeving. Terwijl de risico’s groot zijn.

Wij helpen u (weer) een stukje op weg met de eisen vanuit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Volledige duidelijkheid kunnen wij ook niet verschaffen. Hiervoor is de BOVAG met de ministeries en de belastingdienst in overleg.

Inhoud Wwft:

In juli 2018 is de wwft gewijzigd. Voor autobedrijven geldt de verplichting dat er een onderzoek naar de cliënt moet worden verricht bij contante betalingen van € 10.000 of meer. Deze drempel geldt voor een betaling in één keer of in delen. Dit cliëntenonderzoek houdt in dat u de identiteitsgegevens van uw cliënt moet opvragen, controleren, vastleggen en bewaren voor de komende vijf jaar. Afhankelijk van het door u ingeschatte risico dient u een verscherpt, normaal of vereenvoudigd cliëntenonderzoek uit te voeren. Bij een contante betaling van € 20.000 of meer dient u deze ontvangst altijd te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Daarnaast dient u een transactie altijd te melden wanneer u vermoedt dat een transactie verband houdt met witwassen of financiering van terrorisme.

In onderstaand schema is een stappenplan opgenomen hoe er gehandeld dient te worden.

Gevolgen niet naleven Wwft

Vanuit onze praktijk merken wij dat de autobranche nog onvoldoende op de hoogte is van deze regelgeving. Het beoordelen of er een “vermoeden van witwassen en/of financiering van terrorisme” is, is echter ook erg lastig. Bij twijfel kan beter gemeld worden.

Het onterecht niet melden is een economisch delict waardoor een sanctie, dwangsom of een boete opgelegd kan worden. Ook kan het openbaar ministerie overgaan tot vervolging. Naast deze mogelijke gevolgen kan uw onderneming reputatieschade oplopen.

Kortom, het rekening houden met de gewijzigde Wwft is relevant voor u en uw organisatie. Mocht u meer willen weten dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze automotive specialisten binnen Van Ree Accountants.

Meer nieuwsitems