Het volgen van de RJ 650 is een belangrijke vereiste voor het verkrijgen en behouden van het CBF-Keur voor goede doelen. Van Ree Accountants verzorgt de controle van diverse stichtingen en verenigingen met het CBF-Keur. Naast de accountantscontrole zijn wij bij CBF instellingen ook actief op het gebied van risicomanagement of het fiscaal advies.

Hier treft u het reglement CBF-Keur aan.