Risico’s zijn kansen op gebeurtenissen die een nadelig effect (kunnen) hebben op het behalen van uw doelstellingen. Risicomanagement is een continu proces om deze risico’s gestructureerd in kaart te brengen en deze zo goed mogelijk te beheersen. Hierdoor kunt u risico’s vermijden en/of de nadelige gevolgen van de risico’s verminderen. Een grote winst van het opzetten van dit proces is dat u het risicobewustzijn in uw gehele organisatie sterk vergroot. U bent meer ‘in control’!

Vanuit verschillende governancecodes in het onderwijs en de overige non-profit sectoren wordt steeds meer aandacht gevraagd voor het implementeren van een risicomanagement proces. Voor de onderwijssector is dit zelfs verplicht gesteld.

Uitvoeren nulmeting

Om een start te kunnen maken met risicomanagement is het van belang om een eerst een nulmeting uit te voeren. Een nulmeting bestaat uit de volgende stappen:

 • het inventariseren van de risico’s
 • het bepalen van de kans dat het risico zich voordoet
 • het bepalen van de mogelijke impact van het risico
 • het bepalen van de maatregelen om het risico (verder) te beheersen

Van belang is dat bij deze inventarisatie de verschillende geledingen worden betrokken. Voor een goede inventarisatie is het ook heel waardevol als iemand met een frisse blik en veel ervaring de inventarisatie begeleidt.

Benodigd weerstandsvermogen

Op basis van de risico-inventarisatie kan worden bepaald hoeveel weerstandsvermogen noodzakelijk is om de gevolgen van de risico’s op te kunnen vangen. Hoe beter u uw risico’s onder controle heeft, hoe meer eigen vermogen u in kunt zetten voor uw doelstelling!

Vervolgproces

Na het uitvoeren van de risico-analyse is het van belang om de risico’s en de ontwikkeling van de beheersingsmaatregelen te blijven volgen en hierover frequent te rapporteren. Dit is belangrijke informatie voor het bestuur, het toezichthoudend orgaan en de overige stakeholders. Voor het volgen van de ontwikkelingen van de risico’s en het rapporteren hierover kan het wenselijk zijn software te gebruiken.

Waar wij u bij kunnen helpen:

Wij hebben ruime ervaring met het implementeren van risicomanagement bij non-profit instellingen. Deze zetten wij graag in om u te ondersteunen bij:

 • het algeheel implementeren van risicomanagement
 • het begeleiden van de nulmeting
 • het uitvoeren van een second opinion
 • het implementeren van de RMToolbox

De RMToolbox is door ons ontwikkeld en wordt gebruikt voor het vastleggen van de risicoanalyse, het volgen van de ontwikkelingen en de rapportage hierover.

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs. Zij geven u graag alle informatie over de mogelijkheden.

BRANCHES

Onze specialisten

 • J. (Johan) Berkouwer MSc RA

  Directeur/partner

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

  Directeur/partner/ Corporate Governance Adviseur

 • drs. K.H. (Klaas) Hille RA

  Vestigingsdirecteur

 • J.H. (Johan) Arends LLM AA RB

  Directeur/partner