Verslaggeving fondsenwervende instellingen

Het verdient aanbeveling dat fondsenwervende instellingen RJ 650 (Fondsenwervende instellingen)  toepassen voor hun verslaggeving. Of,  ingeval van kleine fondsenwervende instellingen, RJk C2.
Het uitgangspunt van RJ 650 is dat fondsenwervende organisaties zowel RJ 640 (Organisaties-zonder-winstreven) als RJ 650 (Fondsenwervende instellingen) toepassen:

 • In RJ 640 zijn algemene bepalingen opgenomen voor de verslaggeving van (onder meer) fondsenwervende organisaties.
 • In RJ 650 zijn specifieke bepalingen opgenomen voor de verslaggeving van fondsenwervende organisaties.

Een fondsenwervende organisatie moet dus RJ 650 in samenhang met RJ 640 toepassen. Indien de voorschriften van RJ 650 afwijken van die van RJ 640, dan gaan de voorschriften van RJ 650 voor.

De doelstelling van de jaarverslaggeving van fondsenwervende instellingen (RJ 650 / RJk C2) is afwijkend van andere rechtspersonen. Het accent ligt bij fondsenwervende instellingen op het jaarverslag. Het jaarverslag is in feite belangrijker dan de jaarrekening. Het is van belang dat de gebruiker van een jaarrekening met jaarverslag ervan uit kan gaan dat de verslaggeving een correcte weergave is van zowel de verwerving als van de besteding van de middelen.

Waardering nalatenschappen RJ640/650/C1/C2

De Raad voor de Jaarverslaggeving verstrekt informatie over de waardering van nalatenschappen. Kortweg is er de keuze tussen:

 • de baten te verwerken op het moment dat er een akte van verdeling of rekening en verantwoording is, óf
 • de wijze zoals nu gangbaar is namelijk op het moment dat de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden geschat per nalatenschap bepaald.

Mede door de inbreng van goede doelenorganisaties is de oorspronkelijke hoofdbepaling teruggekomen in deze uiting. Dit is een belangrijk verschil met de RJ-Uiting 2020-10 ontwerpalinea 208. Lees meer uitgebreide informatie over waardering nalatenschappen.

Omdat de regelgeving van richtlijnen erg specifiek is, maken veel fondsenwervende stichtingen en verenigingen gebruik van onze dienstverlening.  Onze klanten die de verslaggevingsstandaard RJ 650 of RJk C2 toepassen zijn actief in de sectoren gezondheid, internationale hulp, welzijn en natuur en milieu. Vele daarvan hebben het CBF-Keurmerk. Onze expertise zetten wij graag in voor  uw organisatie. Neem gerust contact met ons op.

J.K.J. (Carlo) van Egdom RA MSc
Relatiebeheerder nonprofit-organisaties
cvegdom@vanreeacc.nl

BRANCHES

Onze specialisten

 • J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  J.A. (Albert-Jan) van Ginkel MSc RA CISA

  Directeur Vaktechniek

 • Arwin Kraaij

  drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA

  Directeur/partner

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Directeur/Accountant