Het verdient aanbeveling dat fondsenwervende instellingen RJ 650 (Fondsenwervende instellingen) of ingeval van kleine fondsenwervende instellingen RJk C2 toepassen voor hun verslaggeving. Het uitgangspunt van RJ 650 is dat fondsenwervende organisaties zowel RJ 640 Organisaties-zonder-winstreven als RJ 650 Fondsenwervende organisaties toepassen. In RJ 640 zijn algemene bepalingen opgenomen voor de verslaggeving van (onder meer) fondsenwervende organisaties. In RJ 650 zijn specifieke bepalingen opgenomen voor de verslaggeving van fondsenwervende organisaties. Een fondsenwervende organisatie moet dus RJ 650 in samenhang met RJ 640 toepassen. Indien de voorschriften van RJ 650 afwijken van die van RJ 640, dan gaan de voorschriften van RJ 650 voor.

De doelstelling van de jaarverslaggeving van fondsenwervende instellingen (RJ 650 / RJk C2) is afwijkend van andere rechtspersonen. Het accent ligt bij fondsenwervende instellingen op het jaarverslag. Het jaarverslag is in feite belangrijker dan de jaarrekening. Het is van belang dat de gebruiker van een jaarrekening met jaarverslag er vanuit kan gaan dat de verslaggeving een correcte weergave is van zowel de verwerving als van de besteding van de middelen.

Omdat de regelgeving van richtlijn RJ 650 en RJk C2  erg specifiek is, maken veel fondsenwervende stichtingen en verenigingen gebruik van de specialisten van Van Ree Accountants.

Onze klanten die de verslaggevingsstandaard RJ 650 of RJk C2 toepassen zijn actief in de sectoren gezondheid, internationale hulp, welzijn en natuur en milieu. Vele daarvan hebben het CBF-Keurmerk.

BRANCHES

Onze specialisten

 • J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  Accountant medewerker

 • drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA

  Directeur/partner

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Accountant medewerker