12 maart 2018

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer middels een brief over de afspraken die zij in het bestuursakkoord heeft gemaakt met de MBO Raad over de ambities voor het middelbaar beroepsonderwijs in de komende jaren.

Het bestuursakkoord bevat de contouren voor de nieuwe kwaliteitsafspraken die vanaf 2019 in werking zullen treden. Tevens bevat het bestuursakkoord afspraken over de manier waarop de sector en de minister samen de ambities uit het regeerakkoord, en enkele andere maatregelen die betrokkenen als cruciaal zien voor de verdere ontwikkeling van het beroepsonderwijs, willen vormgeven. Onderdeel hiervan zijn de voornemens uit het regeerakkoord om de cascadebekostiging af te schaffen en om de bekostiging van de groene mbo scholen te harmoniseren met de bekostiging van de reeds door het ministerie van OCW bekostigde mbo scholen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems