12 september 2019

Op 6 september 2019 verscheen op de website van de Rijksoverheid een nieuwsbericht met de volgende titel: “1,35 miljoen spaarders betalen door een nieuw voorstel straks geen belasting meer in box 3”. De Staatssecretaris zegt bij het voorstel: “Dit wordt misschien wel de grootste wijziging in de inkomstenbelasting sinds 2001”. Alle reden dus om in dit artikel in te gaan op deze wijziging .

Aantrekkelijk nieuws dus, maar klopt de titel boven het nieuwsbericht wel?! Om met de deur in huis te vallen: Nee, deze titel is onjuist! Immers, als de spaarrentes zullen stijgen zullen deze spaarders opnieuw belasting betalen in box 3.

Uitgaande van de werkelijke verhouding

Het is de bedoeling dat de belastinghervorming per 1 januari 2022 in werking zal treden. Het voorstel gaat uit van de werkelijk verhouding tussen uw spaargeld, beleggingen en schulden.

Rendement

Over het spaargeld, beleggingen en de schulden wordt het rendement berekend. Over de werkelijke hoeveelheid spaargeld wordt dan een vooraf vastgestelde rente berekend, die zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke spaarrente. Het rendement op de categorie “spaargeld” bedraagt op dit moment 0,09%. Het rendement op de categorie “beleggingen” bedraagt 5,33% en op de categorie schulden 3,03%.

Tarief en heffingsvrij inkomen

Het tarief zal stijgen van 30% naar 33%. Wel geldt er een heffingsvrij inkomen van € 400.

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft € 400.000 aan vermogen. Dit vermogen bestaat uit € 400.000 aan banktegoeden, € 200.000 aan effecten minus € 200.000 aan bankschulden.  Dit resulteert in de volgende rekensom.

  Vermogen Percentage

Rendement

Rendement
Banktegoeden € 400.000 0,09 % €      360
Effecten € 200.000 5,33 % € 10.660
Bankschulden € 200.000 -/- 3,03% €   6.060 -/-
Totaal € 400.000 €   4.960
Af: Heffingsvrij inkomen €      400 -/-
Totaal belastbaar bedrag €   4.560

De belasting over het belastbaar bedrag (€ 4.560) bedraagt € 1.505 (33%). Opmerkelijk genoeg: Al had u de lening afgelost door middel van uw effecten (dus alleen een bankrekening aangehouden) dan had u geen belasting betaald. Immers had het rendement in die situatie niet boven het heffingsvrij inkomen uitgekomen.

Anti-arbitragemaatregelen

Het nieuwe stelsel wordt zo ontworpen dat de voordelen van het huidige systeem behouden blijven, zoals de vooraf ingevulde aangifte. Het nieuwe systeem is, volgens de Belastingdienst, wel gevoeliger voor belastingontwijking. Het kabinet is namelijk bang dat belastingplichtigen massaal hun vermogen rond de peildatum verplaatsen naar de categorie; “spaargeld”. Er worden dan ook maatregelen genomen om dit tegen te gaan, de zogenaamde anti-arbitragemaatregelen. Hoe deze maatregelen er uit komen zien is nog niet bekend.

Nog even afwachten

Het blijft afwachten hoe het definitieve voorstel eruit ziet. Maar in ieder geval: tot het inzenden van dit artikel (12-9-2019) bent u wel weer helemaal up to date.

J. (Johan) de Bruin AA RB

J. (Johan) de Bruin AA RB
Belastingadviseur
jdbruin@vanreefc.nl
0343-415940

Meer nieuwsitems