7 maart 2023

Box 3: planningsoverzicht

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft op 6 maart 2023 antwoord gegeven op Kamervragen over bezwaren tegen de belastingheffing in box 3. De toename van het aantal bezwaren heeft namelijk gevolgen voor de uitvoeringscapaciteit van de Belastingdienst.

Massaal bezwaarprocedure

In lijn met eerdere berichtgeving is  er op dit moment nog geen massaal bezwaar procedure. Bent u het oneens met uw box 3-heffing dan is het noodzaak dat u tijdig bezwaar heeft gemaakt. Zo kan de box-3 heffing in uw situatie onredelijk zijn als uw werkelijk rendement lager is. Het grote aantal bezwaren heeft gevolgen voor de Belastingdienst. De staatssecretaris vindt het onwenselijk dat belastingplichtigen zich genoodzaakt voelen om tegen iedere belastingaanslag bezwaar te maken. Daarom zal hij de Kamer in dit voorjaar verder informeren.

Onderzoek naar verdere verfijning bestaande forfaitaire stelsel

Ook wordt onderzocht of een verdere verfijning van het bestaande forfaitaire stelsel op de kortere termijn mogelijk is. De Staatsecretaris zal de Kamer over de uitkomsten van dat onderzoek vóór 1 mei 2023 informeren.

Planningsoverzicht

Op 6 maart 2023 gaf de Staatsecretaris opnieuw een planningsoverzicht:

Bij twijfel, niet inhalen!

Twijfelt u over de vraag of u bezwaar moet maken tegen uw box 3 aanslag? Neem dan tijdig contact op! Een (pro-forma) bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening ingediend zijn.

Meer nieuwsitems