10 oktober 2022

In een eerder nieuwsbericht  hebben wij vermeld dat in de voorjaarsnota 2022 is opgenomen dat samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs worden gecompenseerd voor de nadelen die het gevolg zijn het btw-heffing bij detachering.

Compensatie via bekostiging

We merken dat samenwerkingsverbanden soms de verwachting hebben dat elk samenwerkingsverband op individueel niveau gecompenseerd wordt voor de kosten die zij maken als gevolg van btw-heffing. Dat is niet het geval. Via de reguliere bekostiging ontvangen samenwerkingsverbanden een bedrag per leerling voor zware ondersteuning. De compensatie voor btw is doorgevoerd doordat door OCW € 30 miljoen is gereserveerd voor de compensatie. Dit bedrag is generiek verdeeld over alle samenwerkingsverbanden. Namelijk door het bedrag per leerling voor zware ondersteuning te verhogen. Sinds september ontvangt elk samenwerkingsverband de compensatie voor extra btw-kosten dus via de beschikking van DUO.

Gevolgen voor de facturatie van detachering

Voor samenwerkingsverbanden is het belangrijk om deze compensatie van btw niet de aanleiding te laten zijn om de manier van factureren aan te passen. In ons eerder bericht hebben we er op gewezen dat er meerdere oplossingsrichtingen zijn om btw te vermijden. U moet daarom elke situatie waarin sprake is van in- of uitlenen van personeel beoordelen naar de specifieke omstandigheden. Onze specialisten ondersteunen u graag hierbij!

Meer nieuwsitems