29 juli 2020

Vergoeding

Sinds 1 juli 2015 moet een werkgever een transitievergoeding betalen bij ontslag van een werknemer die twee jaar arbeidsongeschikt is. Deze vergoeding komt bovenop de verplichting om het loon twee jaar door te betalen en de re-integratieverplichtingen van een werkgever. Daarom is besloten dat een compensatie aangevraagd kan worden voor de betaalde transitievergoeding.

Compensatie

Vanaf 1 april 2020 kunt u compensatie aanvragen voor de transitievergoeding, mits die betaald is aan werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst is geëindigd na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Dit kan met terugwerkende kracht bij arbeidsovereenkomsten die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015 wegens arbeidsongeschiktheid en waarbij een transitievergoeding is betaald.

Voorwaarden

Komt u in aanmerking voor de compensatie? Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
  • de werknemer heeft recht op de transitievergoeding
  • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer

Het aanvragen van de compensatie kan tot en met 30 september 2020. Voor transitievergoedingen betaald op of na 1 april 2020 geldt de volgende termijn: de aanvraag voor de compensatie moet gedaan zijn binnen zes maanden nadat de transitievergoeding betaald is.

Komt u in aanmerking voor deze compensatie? En heeft u deze compensatie nog niet aangevraagd? Neem dan contact op met uw HR consultant. Dan regelen wij de aanvraag voor u.

Meer nieuwsitems