15 september 2022

Er ligt een voornemen om de fiscale oudedagsreserve (FOR) 1 januari 2023 af te schaffen.

De FOR is een regeling waarmee ondernemers fiscaal gunstig kunnen sparen voor de oude dag. Dit is mogelijk door jaarlijks een deel van de winst te reserveren voor de oudedagsvoorziening. Welke gevolgen heeft de afschaffing voor u als ondernemer? En wat betekent dit voor de al opgebouwde voorziening? In dit artikel lichten wij de gevolgen voor u graag toe.

Afschaffen oudedagsreserve

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet voorgesteld om de oudedagsreserve af te schaffen. Volgens het kabinet wordt er jaarlijks door ‘slechts’ 80.000 ondernemers gebruik van gemaakt en daarom zou de oudedagsreserve zonder veel bezwaren afgeschaft kunnen worden. Feitelijk wordt de fiscale oudedagsreserve niet helemaal afgeschaft maar worden de reserves zoals deze op 31 december 2022 bestaan bevroren. Dat betekent dat er niet meer gedoteerd kan worden vanaf 2023 maar dat bestaande oudedagsreserves gewoon blijven bestaan en volgens de regels zoals deze nu al zijn kunnen worden afgewikkeld.

De (mogelijke) voor- en nadelen van de FOR

Het uitstellen van belastingheffing kan voordeel opleveren als het Box 1-inkomen nu tegen een hoog tarief belast wordt. In dat geval kan er nu een aftrek worden genoten tegen een hoog tarief. De uitkering later  zal vermoedelijk tegen een lager tarief belast worden. Een ander voordeel is dat er meer liquide middelen in de onderneming blijven op het moment van doteren.

Maar niet alles is rozengeur en maneschijn. De FOR is eigenlijk niet anders dan een reservering. Het dient daadwerkelijk op een later moment afgestort te worden in een lijfrente.  En daar gaat het nog weleens mis. Ondernemers die doteren, houden dit geld namelijk niet altijd daadwerkelijk in reserve en kunnen om die reden de FOR soms niet afstorten. Wanneer de onderneming wordt gestaakt moet u belasting betalen over de oudedagsreserve. Voor die ondernemers is de FOR eigenlijk een zwaard van Damocles geworden dat vroeg of laat zal vallen.

Het alternatief

In plaats van doteren aan de FOR kan er ook voor worden gekozen om door middel van een lijfrentekapitaal een pensioen op te bouwen. De inleg hiervoor is aftrekbaar, afhankelijk van uw winst en de hoogte van de storting. De uitkering ervan is te zijner tijd belast. Dit lijkt dus sterk op de oudedagsreserve met dit verschil dat hier wel daadwerkelijk de jaarlijkse bijdrage dient te worden afgestort. Fiscaal voordeel genieten via de FOR zonder daadwerkelijk te sparen voor later zit er dus niet meer in.

Het storten van een lijfrente wordt mogelijk aantrekkelijker voor ondernemers. Met het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen moet pensioensparen arbeidsvormneutraal worden. Dit houdt in dat het voor het pensioen niet uit moet maken of u als ondernemer of in dienstverband werkt. Concreet betekent dit dat u vanaf 2023 meer pensioen kunt opbouwen dan nu mogelijk is.

Tenslotte

Heeft u vragen over de FOR of andere mogelijkheden om te sparen voor later? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn.

Govert Meerkerk

mr. G.C. (Govert) Meerkerk
Belastingadviseur
gmeerkerk@vanreefc.nl

    Meer nieuwsitems