3 maart 2021

Per 1 januari 2020 geldt er een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Daarmee is er een eenvoudige regeling zonder allerlei administratieve ballast gekomen met een vast bijtellingspercentage van 7%. Maar weet u ook van de uitruilmogelijkheden?

Fiets van de zaak

Deze regeling waar in dit artikel op wordt ingezoomd betreft niet de fiets die in eigendom verstrekt wordt aan de werknemer. Nee, het gaat hier over de fiets die in eigendom blijft van de werkgever en die ter beschikking gesteld wordt aan de werknemer. De werknemer kan uiteraard ook directeur-grootaandeelhouder zijn. Net als bij een auto van de zaak betaalt de werknemer een bijtelling voor het gebruik ervan. In dit geval 7%. Overigens kan de bijtelling voor de fiets van de zaak ook aangewezen worden als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte worden gebracht.

Cafetariaregeling

In de praktijk zie je nu veel aanbieders die een nieuw fietsplan aanbieden, waarbij gesproken wordt over leaseovereenkomsten en van de cafetariaregeling gebruik wordt gemaakt. Wat houdt dit in? Brutolooncomponenten, zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkering of verlof omruilen voor een andere vorm van loon. Denk hierbij aan de kosten voor de fiets van de zaak. Dit levert fiscaal voordeel op.

Gevolgen in fietsregeling

Het afzien van brutoloon of verlof heeft kan wel gevolgen hebben voor regelingen die afhankelijk zijn van de hoogte van het loon, zoals sociale uitkeringen. Het brutoloon wordt namelijk lager. Het is belangrijk dat de werknemer zich hiervan bewust is. Neem dit aspect dus op in de fietsregeling.

Overeenkomst

Omdat u als werkgever eigenaar blijft, is het verstandig om in een gebruikersovereenkomst op te nemen wat tot de risico’s van de werkgever behoort en wat de verantwoordelijkheden zijn van de werknemer. Bij een leasefiets is dit geregeld in de lease-overeenkomst van de fiets. De fiets zal periodiek ook onderhouden moeten worden. Denk ook aan tussentijds uit dienst treden van een medewerker die meedoet aan de regeling.

Vragen

Heeft u vragen over de uitruilmogelijkheden bij de fiets van de zaak? Neemt u dan contact op met één van onze HR-consultants.

Meer nieuwsitems