7 april 2021

Overweegt u als ondernemer in de medische sector een elektrische auto aan te schaffen? De afgelopen jaren is de aanschaf van een elektrische auto fors gestimuleerd. Naarmate het aanbod toeneemt en de elektrische auto steeds toegankelijker wordt, nemen de stimuleringsmaatregelen af. Dat betekent echter niet dat de elektrische auto fiscaal niet meer wordt gestimuleerd. Voor medici kan de aanschaf van een elektrische auto nog steeds veel voordelen hebben. In dit artikel zetten wij uiteen welke fiscale voordelen een elektrische auto in 2021 heeft.

Bijtelling privégebruik elektrische auto

Een van de bekendste voordelen van een elektrische auto is de lagere fiscale bijtelling. De bijtelling is alleen van toepassing als er sprake is van privégebruik van de auto van de zaak. Het reguliere bijtellingspercentage is in 2021 vastgesteld op tenminste 22%. Voor elektrische auto’s geldt een lager percentage van 12% tot een cataloguswaarde van de auto van € 40.000. Indien de cataloguswaarde meer is dan € 40.000, geldt over het meerdere het reguliere bijtellingspercentage. Concreet betekent dit het volgende: voor een auto met een cataloguswaarde van meer dan € 40.000, is de bijtelling € 4.000 minder. Het uiteindelijke belastingvoordeel is van verschillende factoren afhankelijk. Deze kan globaal worden ingeschat op ongeveer 40% – 50% van het bijtellingsvoordeel.

Zonnecellen en waterstof

Naast de reguliere elektrische auto bestaan inmiddels ook auto’s die op innovatief gebied nog een stap verder gaan. Het gaat dan om auto’s die stroom opwekken door zonnecellen op het dak van de auto of aangedreven worden door waterstof. Voor deze auto’s geldt onder zeer specifieke voorwaarden de maximale bijtellingskorting niet. Het bijtellingstarief van 12% geldt dan over de gehele cataloguswaarde. Voor een auto met een cataloguswaarde van bijvoorbeeld € 90.000, is de bijtelling dan in totaal € 9.000 minder dan de bijtelling van een benzine- of dieselauto met dezelfde cataloguswaarde.

De komende jaren zal het bijtellingsvoordeel voor elektrische auto’s dalen. Als u echter in 2021 een nieuwe elektrische auto aanschaft, bent u er zeker van dat het huidige bijtellingspercentage voor 60 maanden geldt.

Milieu-investeringsaftrek

Indien u vanuit uw maatschap of persoonlijke onderneming een elektrische auto aanschaft, kunt u milieu-investeringsaftrek (MIA) claimen. In 2021 geldt voor elektrische auto’s het percentage van 13,5% over een maximum van € 40.000. Dat komt neer op een aftrekpost van € 5.400. Ook de aanschaf van een laadpaal kan voor MIA in aanmerking komen.

Voor de waterstofauto en zonnecelauto is de MIA nog voordeliger. In dat geval is er een MIA-aftrek mogelijk van 36% tot maximaal € 75.000. De aftrekpost komt dan neer op € 27.000. Voor waterstofauto’s geldt nog de aanvulling dat u 75% van de aanschafwaarde willekeurig mag afschrijven. Daarmee kan fiscaal optimaal gestuurd worden.

Om voor MIA in aanmerking te komen, dient u de investering binnen drie maanden aan te melden bij de RVO. Deze drie maanden gaan in op het moment dat u de investeringsverplichting aangaat. Dat houdt in het tekenen van het koopcontract of een offerte, maar het kan ook de reservering voor een auto zijn. Welke voertuigen in aanmerking komen voor deze regeling, is te vinden op de site van de RVO.

Motorrijtuigenbelasting

Een ander belangrijk voordeel van de elektrische auto is de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. Het is de bedoeling dat dit zo blijft tot en met 2024.

Conclusie en advies

In dit artikel hebben wij de fiscale voordelen van een elektrische auto voor medici uiteengezet. De elektrische auto wordt fiscaal nog steeds gestimuleerd. De komende jaren wordt dit voordeel steeds verder afgebouwd. Daarom kan het raadzaam zijn om in actie te komen als u de aanschaf van een elektrische auto overweegt. Het zijn echter niet alleen de fiscale aspecten die een rol spelen bij de aanschaf van een auto. Ook in het dagelijkse gebruik kan een elektrische auto voordeliger zijn dan een vergelijkbare benzine- of dieselauto.

Wilt u weten wat in uw situatie het voordeel van een elektrische auto is? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

G. (Govert) Meerkerk
Belastingadviseur
gmeerkerk@vanreefc.nl

 

H. (Henri) Verhoef AA
Relatiebeheerder
hverhoef@vanreeacc.nl

 

Meer nieuwsitems