20 september 2022

Recent is bekend geworden dat de Belastingdienst geen goedkeuring geeft voor een modelovereenkomst voor praktijkondersteuners huisartsen GGZ (POH-GGZ). Wat heeft dit voor gevolgen? En wat betekent dit concreet voor de branche?

De situatie

In 2016 heeft de Belastingdienst een modelovereenkomst voor praktijkondersteuners huisartsen met een BIG-registratie goedgekeurd. Op basis van die overeenkomst kunnen (konden) praktijkondersteuners als zelfstandige werken. De overeenkomst van 2016 had een geldigheid van 5 jaar. Daarmee is die geldigheid inmiddels verlopen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft inmiddels laten weten dat de Belastingdienst geen nieuwe goedkeuring voor de modelovereenkomst van praktijkondersteuners afgeeft. De Belastingdienst is van mening dat niet kan worden uitgesloten dat sprake is van een dienstbetrekking.

De reden

De belangrijke vraag is natuurlijk waarom de Belastingdienst geen nieuwe goedkeuring afgeeft. LHV geeft hierover op haar website het volgende aan: Er is de Belastingdienst gebleken dat niet of zeer beperkt aan die uitgangspunten kan worden voldaan in de praktijk, waardoor zij nu tot een ander oordeel gekomen zijn. Hierbij spelen een aantal overwegingen een rol. Zo blijkt volgens de Belastingdienst dat veel praktijkondersteuners geen BIG-registratie hebben. Dit was één van de voorwaarden in de modelovereenkomst. Daarnaast is de praktijkondersteuner niet eindverantwoordelijk, maar ligt die eindverantwoordelijkheid bij de huisarts zelf. De praktijkondersteuner heeft derhalve maar heel beperkt vrijheid in de werkzaamheden. Een laatste belangrijke overweging van de Belastingdienst is dat zij de praktijkondersteuner ziet als een functie en geen beroep. De praktijkondersteuner maakt onderdeel uit van de huisartsenpraktijk en daarmee is de gezagsverhouding moeilijk uit te sluiten. Dit leidt er naar de mening van de Belastingdienst toe dat het niet aannemelijk is dat de praktijkondersteuner zzp’er is.

Breder effect?

Op dit moment wordt voor veel modelovereenkomsten een verlenging van de goedkeuring aangevraagd. In dit geval blijkt dat de Belastingdienst die goedkeuring niet wilt verlengen. Blijkbaar zijn er nieuwe inzichten bij de Belastingdienst. Voor zover bekend bij ons is dit de eerste keer waaruit blijkt dat de Belastingdienst daadwerkelijk geen nieuwe goedkeuring afgeeft. Dat betekent niet per definitie dat dit de enige situatie is. Wij kunnen ons diverse andere situaties indenken waarbij het niet aannemelijk is dat in de praktijk daadwerkelijk de gezagsverhouding ontbreekt.

Conclusie en advies

Werkt u met een zelfstandige POH-GGZ? Of bent u zelf een POH-GGZ en werkt u als zelfstandige? Dan heeft dit mogelijk effect voor u. Het gebruik van een nieuwe modelovereenkomst is niet mogelijk. De oude modelovereenkomst biedt geen zekerheid meer. Dit betekent concreet dat u een aanzienlijk risico loopt ten aanzien van de loonheffingen en premies werknemersverzekeringen.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact op met één van onze fiscalisten binnen Van Ree Finance Consultants, wij zijn u graag van dienst!

Govert Meerkerk

mr. G.C. (Govert) Meerkerk
Belastingadviseur
gmeerkerk@vanreefc.nl

    Meer nieuwsitems