15 april 2022

Als een gemeente precariobelasting wil heffen, moet dit worden vastgelegd in een verordening. Die verordening moet ook het tarief bevatten. Is dit niet het geval, dan kan geen precariobelasting worden geheven.

Lees hier het volledige bericht.

Meer nieuwsitems