1 maart 2022

Cryptovaluta, het is al enkele jaren enorm in opkomst. Hebt u weleens bedacht dat over de waarde van de cryptovaluta belasting betaald moet worden? Belastingplichtigen doen er verstandig aan om cryptovaluta die ze nog niet eerder in hun aangiftes hadden opgenomen, alsnog aan te geven. Doet u dit niet, dan loopt u het risico op een hoge boete. U kunt gebruikmaken van de inkeerregeling, wat een lagere boete tot gevolg kan hebben.

Vermogensbelasting

In box 3 worden inkomsten uit sparen en beleggen belast. Hieronder valt bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen en onroerend goed. Ook beleggingen in cryptovaluta moeten hier worden opgegeven. Cryptovaluta zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Daarnaast is ook de waarde van de cryptovaluta gemiddeld genomen aanzienlijk gestegen.

Gegevensuitwisseling

Binnen de EU zijn verschillende nieuwe EU-richtlijnen die waarschijnlijk nog in 2022 van kracht zullen worden. De MiCa-verordening en DAC8 zijn de belangrijkste nieuwe richtlijnen met betrekking tot cryptovaluta. Deze richtlijnen zien onder andere op gegevensuitwisseling over cryptovaluta. Hierdoor kan de Belastingdienst straks meekijken in de boekhouding van cryptobedrijven. De Belastingdienst kan met die informatie achterhalen welke belastingplichtigen cryptovaluta bezitten. Op grond daarvan kan de Belastingdienst vervolgens constateren dat een belastingplichtige de opgave van de cryptovaluta in zijn of haar aangifte heeft verzuimd.

Inkeerregeling

Met deze nieuwe richtlijnen is het daarom het moment om het doen van een juiste aangifte – wellicht ten overvloede – onder de aandacht te brengen. Belastingplichtigen die (een deel van) het inkomen niet hebben opgegeven, kunnen gebruikmaken van de inkeerregeling. U geeft dan zelf aan dat u een bepaald vermogen zoals cryptovaluta – al dan niet opzettelijk – hebt verzwegen. Vanaf 2020 is de inkeerregeling echter wel beperkt. Dit betekent dat voor het alsnog opgeven van vermogen in box 3 de Belastingdienst altijd een boete zal opleggen. Hiervoor hoeft geen sprake te zijn van het opzettelijk verzwijgen van vermogen. Daarnaast moet u de verschuldigde belasting uiteraard alsnog betalen, plus rente.

Tip!

Het alsnog uit eigen beweging opgeven van vermogen nadat de onjuiste aangifte is gedaan kan een reden zijn voor matiging van de boete. Echter zijn daar geen specifieke voorwaarden voor, deze beoordeling is aan de inspecteur.

Hoe corrigeren?

U kunt een verbeterde aangifte indienen zolang de aanslag nog niet definitief vaststaat. Is dit wel het geval, dan kunt u het formulier ‘Melding vrijwillige verbetering’ gebruiken. U vindt dit op de site van de Belastingdienst. Als u wilt inkeren is het van belang dat u dit geheel vrijwillig uit eigen beweging doen en de juiste informatie aan de Belastingdienst verstrekt. Indien u alsnog zaken verbergt, kan dit een verzwarende omstandigheid zijn. Daarmee kan de boete juist verhoogd worden of zelf strafrechtelijke vervolging volgen.

Hebt u inkomen of vermogen verzwegen en wilt u dit alsnog opgeven bij de Belastingdienst? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u bijstaan in de afstemming met de Belastingdienst.

Arjan Van Der Bok

mr. A.A. van der Bok RB MB MFP
Belastingadviseur/ Fiscaal directeur
Johan de Bruin

mr. J. de Bruin AA RB
Belastingadviseur

mr. G.C. Meerkerk
Belastingadviseur

A. van de Weerd
Junior aangifte adviseur

    Meer nieuwsitems