22 mei 2024

Het hoofdlijnenakkoord dat op 16 mei is gepresenteerd, dient als basis voor de verdere formatie en moet uiteindelijk tot een regeerakkoord leiden. De budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord geeft inzicht in de financiering van de plannen.

De belangrijkste hoofdlijnen uit het hoofdlijnenakkoord voor u als werkgever of ZZP’er hebben wij in kaart gebracht. Wat cursief gemaakt is, is nog niet concreet qua datum en uitvoering:

 1. Zekerheid op de arbeidsmarkt wordt vergroot;
  • Voorzetting van Wet Verduidelijk Arbeidsrelatie en rechtsvermoeden (VBAR). Per 1 januari 2025 zal ook door de Belastingdienst weer gehandhaafd gaan worden op de Wet Deregulering Arbeidsrelatie.
  • Er wordt gestimuleerd dat werknemers eerder/sneller een vast contract krijgen. De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) wordt voortgezet en van kracht per 1 januari 2026;
 2. Verhoging van de Awf-premie met 0,1 procentpunt per 1 januari 2026;
 3. Hervorming van de Werkloosheidswet waardoor de termijn om een WW-uitkering te ontvangen wordt teruggebracht van maximaal 24 naar 18 maanden vanaf 2027, eventueel in combinatie met het verlengen van de opzegtermijn en/of combinatie met de poortwachtertoets bij UWV;
 4. Het mogelijk verkorten van de WGA-uitkering (bij ziekte) per 2027, waardoor er een verlaging in werkgeverslasten zou moeten ontstaan;
 5. Het versoberen van de compensatieregeling transitievergoeding (CRTV) bij langdurig zieke werknemers voor werkgever met 25 of meer werknemers. Deze wetgeving is van kracht vanaf 1 juli 2026, maar geldt dus al voor werknemers die ziek worden vanaf 1 juli 2024 omdat zij op of na 1 juli 2026 twee jaar ziek zijn;
 6. Bij langdurig verblijf in Nederland krijgt de werkgever ook verantwoordelijkheid dat de werknemers de Nederlandse tijd krijgen;
 7. Stimuleren dat de buitenlandse werknemer worden gehuisvest op het terrein van de werkgever;
 8. Bekeken gaat worden of fiscale voordelen voor buitenlandse werknemer, ET (extraterritoriale kostenregeling)-regeling wordt versoberd;
 9. Het verscherpen en verhogen van de kwaliteitseigen voor de kennismigrantenregeling;
 10. Beperking van studiemigratie tenzij er sprake is van arbeidstekorten in bepaalde sectoren;
 11. Definitief terugdraaien van de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024;
 12. Het afschalen van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten in verband met het lager risico in zorg;
 13. Ondersteuning voor de aanschaf van elektrische auto’s komt te vervallen per 1 januari 2025 en de fiscale MRB gewichtscorrectie blijft bestaan. Of de bijtellingsvoordelen blijven bestaan voor elektrisch rijden is onzeker.

Heeft u vragen over wat dit betekent in uw situatie? Wij adviseren u graag.

Meer nieuwsitems