1 juli 2015

Een ANBI status heeft andere voordelen dan het zijn van een SBBI. Het is daarom van belang om als maatschappelijke organisatie na te gaan of u kwalificeert als ANBI of als SBBI en zo nodig hier actie op te ondernemen om de fiscale voordelen te benutten.

ANBI uitleg

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Uw vereniging of stichting kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en door de Belastingdienst als een ANBI is aangemerkt. Om een ANBI te kunnen zijn moet aan een groot aantal voorwaarden en verplichtingen worden voldaan. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw adviseur.

Let op! vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI verplicht op een internetsite een groot aantal gegevens publiceren. Zorg dat uw vereniging of stichting aan deze verplichting voldoet!

De status ANBI heeft een groot aantal voordelen. Zo betaalt een ANBI geen schenk- of erfbelasting over schenkingen en erfenissen die zij gebruikt voor het algemeen belang, komt een ANBI in aanmerking voor teruggaaf energiebelasting en zijn giften aan een ANBI onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Tip: vanaf 2012 kan een ANBI door de Belastingdienst worden aangewezen als een culturele ANBI. Uw instelling moet dan voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Een culturele instelling kan gebruik maken van een aantal extra faciliteiten.

SBBI en ANBI: de verschillen

Als uw vereniging of stichting geen ANBI is, zal er vaak wel sprake zijn van een sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Een SBBI is een instelling die geen ANBI is, maar wel een sociaal belang behartigt. Voorbeelden van SBBI’s zijn een muziekvereniging, een sportvereniging, een toneelvereniging of een lokale scoutinggroep. Het voordeel van een SBBI is dat zij geen schenk- of erfbelasting betaalt over schenkingen of erfenissen die zij gebruikt voor een sociaal belang. Overleg met uw adviseur over de voorwaarden voor een SBBI.

Let op! over een schenking door een SBBI van meer dan € 2.092 is wel gewoon schenkbelasting verschuldigd, tenzij de ontvanger van die schenking zelf een ANBI of SBBI is.

Het is daarom voor uw organisatie mogelijk gunstiger een ANBI status te verkrijgen. Onze specialisten op gebied van ANBI/SBBI status kunnen u hier meer over vertellen en u adviseren hierin.

 

A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Belastingadviseur
avdbok@vanreefc.nl

Meer nieuwsitems