17 juli 2015

De WNT-verplichtingen (publicatieplicht en meldingsplicht) gelden ook voor door de overheid gesubsidieerde instellingen. Tot slot is er nog een categorie instellingen waarop de WNT van toepassing is die is samengevoegd tot de categorie “overige instellingen”.

Gesubsidieerde instellingen

Door de overheid gesubsidieerde instellingen ontvangen een subsidie van minstens € 500.000,– per jaar. Deze maakt voor ten minste 50% deel uit van de inkomsten van dat jaar en wordt voor een periode van tenminste drie jaar verstrekt. Een voorbeeld hiervan is in veel gemeenten de openbare bibliotheek.

Overige instellingen

  1. Instellingen die zijn ingesteld op basis van een wet/met een wettelijke taak (bijvoorbeeld Gemeenschappelijke Regelingen)
  2. Zelfstandige bestuursorganen (ZBO ’s)
  3. Instellingen waarbij de overheid één of meer leden van het bestuur of raad van toezicht benoemt
  4. Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Voor onder meer zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking gelden in de WNT specifieke staffels. Deze zijn vastgesteld in ministeriële regelingen, de zogeheten sectorale bezoldigingsnorm.

Als Van Ree Accountants kunnen wij u adviseren welke regeling voor u van toepassing is en ook hoe de regeling uitwerkt voor uw organisatie. Uw relatiebeheerder adviseert u graag hierin.

Bron: Top Inkomens

Meer nieuwsitems