20 juni 2022

Uw non-profitorganisatie fiscaal ‘in control’?

In de praktijk zien we hoe non-profitorganisaties te maken krijgen met de fiscus. Hoe risico’s over het hoofd worden gezien. En hoe kansen blijven liggen. Begrijpelijk, want het is voor een non-profitorganisatie geen dagelijkse kost. Maar wel voor ons. Wij bieden naast advies op het gebied van accountancy ook advies over belastingzaken. Als adviseurs van Van Ree Accountants en Van Ree Finance Consultants zijn wij gespecialiseerd in de non-profitsector. Samen ondersteunen wij u graag!

Maakt u winst, of juist niet? Werkt u met vrijwilligers? Of met ZZP’ers? Zijn de vrijstellingen in beeld? Deze en andere vragen hebben fiscale gevolgen. Oftewel: is uw organisatie fiscaal ‘in control’?

Drie soorten belasting

Wij informeren u in de vorm van een drieluik. Achtereenvolgens informeren wij u over:

  1. Loonbelasting (21 juni 2022)
  2. Vennootschapsbelasting (28 juni 2022)
  3. Omzetbelasting (5 juli 2022)

Deel 1 Loonbelasting

Kennis van loonbelasting vraagt meer dan een simpele rekensom van bruto naar netto salaris. Wij praten u bij over drie thema’s binnen de loonbelasting die uw aandacht vragen. Drie thema’s waarvan wij verwachten dat sprake is van risico’s of kansen voor uw organisatie.

Werkkostenregeling

Over het algemeen is er bij non-profitorganisaties sprake van (veel) personeel. Alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel zijn normaal gesproken belast als loon. Hiervoor bestaat echter een fiscale faciliteit. Dat is de werkkostenregeling (WKR). Er kan sprake zijn van gerichte vrijstellingen of nihil-waarderingen. Als dat niet mogelijk is, kunt u vergoedingen en verstrekkingen ten laste van de vrije ruimte brengen. De vrije ruimte is:

  • 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 en
  • 1,18% van het restant van de fiscale loonsom.

Als de vrije ruimte wordt overschreden, moet 80% eindheffing betaald worden over die overschrijding. Benut u de vrije ruimte optimaal? Hiervoor moet er binnen uw non-profitorganisatie voldoende kennis van de WKR zijn. Wij zien in de praktijk vaak dat de vrije ruimte niet optimaal wordt benut. Dat heeft verschillende oorzaken. Gebrek aan kennis van de WKR bijvoorbeeld, of onvoldoende inzicht in de beschikbare vrije ruimte in de loop van het jaar.

Voor een non-profit oftewel anbi-organisatie is het belangrijk om hiervoor beleid te hebben. Welke kosten worden aangewezen ten laste van de vrije ruimte? Dat moet uit de administratie blijken. Als dat pas aan het eind van het jaar gebeurt, is dat te laat. Wacht daarom niet tot het opmaken van de berekening. Het is daarnaast raadzaam de beschikbare vrije ruimte optimaal te benutten. Zo kan er soms wat extra worden gedaan voor het personeel. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de kilometervergoeding. Of het uitkeren van een belastingvrije bonus. Het monitoren van de vrije ruimte gedurende het jaar, is dus zeer aan te raden. Wij hebben veel kennis van de WKR. Met regelmaat doen wij fiscale (WKR) scans bij non-profitorganisaties. Maak het uzelf gemakkelijk, wij helpen u daar graag bij.

Inhuur zzp’ers

Veel non-profitorganisaties maken het liefst gebruik van eigen medewerkers. Zij zijn vertrouwd en ingewerkt. Maar de praktijk is weerbarstig. Dus inhuur komt met regelmaat voor. Indien een zelfstandige (zzp’er) wordt ingehuurd, is de vraag of sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. De inhuur van een zelfstandige betekent niet automatisch dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Er wordt een dienstbetrekking verondersteld als er sprake is van:

  1. loon
  2. geen vrije vervanging en
  3. gezagsverhouding.

Als één van de factoren niet aan de orde is, kan een zzp’er buiten dienstbetrekking werken. Dat moet u eerst goed (laten) uitzoeken. Elke inhuursituatie is specifiek. Dit vraagt steeds om een zelfstandige beoordeling van de feiten. Soms kan ook meewegen hoe commercieel de zzp’er actief is. In de praktijk gaat men vaak te snel aan de beoordeling van de feiten voorbij. Heeft u gedacht aan het risico van een fictieve dienstbetrekking? De doelstelling van de partijen is hierbij niet van belang, de beoordeling hangt helemaal af van de wijze van samenwerken.

De Belastingdienst zal voorlopig niet handhaven op de inzet van zzp’ers. Tenzij er sprake is van kwaadwillendheid. Wij adviseren echter toch een modelovereenkomst van de Belastingdienst te gebruiken. Let er daarbij op dat de overeenkomst nog geldig is. Daarbij is het belangrijk om na te gaan of alle relevante bepalingen zijn opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van verlegging van de belastingclaim.

Vrijwilligers

Veel anbi-organisaties maken gebruik van vrijwilligers. Heeft u zich weleens de vraag gesteld of uw non-profitorganisatie überhaupt onbelaste vrijwilligersvergoedingen mag uitbetalen? Veel non-profitorganisaties zijn zich niet bewust van het feit dat organisaties die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting geen onbelaste vrijwilligersvergoedingen mogen verstrekken! Als een onbelaste vrijwilligersvergoeding verstrekt mag worden, is de vergoeding voor een vrijwilliger niet onbeperkt. In 2022 geldt bijvoorbeeld een maximale jaarvergoeding van € 1.800 en een maximale maandvergoeding van € 180. Hoe gaat uw organisatie met de vergoedingen om? Wat als een vrijwilliger minder werkt per maand dan gebruikelijk, past u de vergoeding dan aan?  Het is belangrijk om de vergoeding per uur in beeld te hebben. De Belastingdienst hanteert als ‘safe harbour’ een uurtarief van € 5. Daarnaast kan het zijn dat vrijwilligers bijvoorbeeld ook mee gaan met een bedrijfsuitje, telt dat dan ook mee?

Zomaar een paar vragen waar u wellicht tegenaan loopt. Laat u niet achteraf verrassen, maar zorg dat u ‘in control’ bent. Wij helpen u daar graag bij.

Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar.  Neem gerust contact met ons op.
Onze 7 vestigingen zijn ook telefonisch bereikbaar: 0343-415940. 

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Fiscaal directeur | Belastingadviseur
avdbok@vanreefc.nl

Carlo van Egdom

J.K.J. (Carlo) van Egdom MSc RA
Accountant-Medewerker
cvegdom@vanreeacc.nl

 

Meer nieuwsitems