Maatschappelijk én financieel betrokken bij de non-profit branche

Een terugtredende overheid, in control blijven, tax control framework, administratieve lastenverlichting en efficiency: de non-profitbranche is meer dan ooit in beweging. Van Ree Accountants loodst u graag door de actuele ontwikkelingen heen.

In de non-profitbranche kent Van Ree Accountants de weg. Al jaren adviseren en ondersteunen wij fondsenwervende instellingen, onderwijsinstellingen, organisaties in de welzijns- en cultuursector, vermogensfondsen, kerkelijke instellingen en andere non-profitorganisaties.

Voor diverse stichtingen en verenigingen verspreid over het hele land bestaan onze werkzaamheden uit de controle of beoordeling en het samenstellen en uitbrengen van de jaarrekening en de controle van subsidieafrekeningen.

We werken proactief en adviseren en anticiperen tijdig op veranderingen in de wet- en regelgeving waar u als non-profitinstelling mee te maken hebt. In onze multidisciplinaire branchegroep houden we voor u de actuele ontwikkelingen bij en vertalen we deze in praktische en heldere adviezen. Wilt u eens vrijblijvend sparren met één van onze accountants of (fiscaal) adviseurs van de branchegroep non-profit? Dat kan altijd. Wilt u  meer informatie over subsidieadministratie of subsidieverantwoording met de veelgevraagde subsidieverklaring? Ook daar helpen we u graag bij. Onze accountants en adviseurs hebben niet alleen een duidelijke footprint qua klanten en diensten in de non-profit, maar zijn ook zelf maatschappelijk betrokken. Dit komt onder meer tot uiting in onze omgang met mens en milieu.

Subsidies non-profitorganisatie

Om uw activiteiten mogelijk te maken, bent u als non-profitorganisatie in de regel deels afhankelijk van subsidies. De subsidieregelgeving verschilt per verstrekker. In veel gevallen is specifieke kennis van de subsidieregelingen vereist. Als u subsidies ontvangt, moet u tijdig afrekenen, op grond van een betrouwbare subsidieverantwoording, vaak voorzien van een controleverklaring.

De accountants en adviseurs van de branchegroep non-profit van Van Ree Accountants zijn thuis in de wereld van subsidies, subsidieverantwoordingen en subsidieverklaringen.

In veel gevallen vereist de subsidiegever naast de accountantsverklaring een rapport van feitelijke bevindingen. Bij Van Ree Accountants hebben we kennis van de relevante wet- en regelgeving, de controleprotocollen en de eventuele algemene subsidieverordening. Zo zijn we bekend met onder meer de subsidievoorwaarden van de ministeries van OCW en VWS, maar ook met provinciale of gemeentelijke subsidies. Naast kennis van de subsidies vanuit de publieke sector, hebben we bij Van Ree Accountants ook ruime ervaring met de subsidieprotocollen van onder andere ZonMW, Fonds NutsOhra en het Oranjefonds.

Kaderregeling (OCW,SZW,VWS)

In verband met onze specialisatie in de accountantscontrole van patiënten- en belangenverenigingen en onderwijsinstellingen, kent de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en het bijbehorende controleprotocol Kaderregeling geen geheimen voor ons.

Actueel

Onze klanten, hun ervaring

Onze specialisten

 • Arwin Kraaij

  drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA

  Directeur/partner

 • J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  J.A. (Albert-Jan) van Ginkel MSc RA CISA

  Directeur Vaktechniek

 • Arjen Hoogenboom

  A. (Arjen) Hoogenboom AA

  Directeur/partner

 • mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

  Directeur/partner/ Corporate Governance Adviseur

 • J.K.J. (Carlo) van Egdom MSc RA

  Directeur/Accountant

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Directeur/Accountant

 • H.J.E. (Hanja) van Opijnen MSc AA

  Relatiebeheerder

 • M.C. (Marco) Mulder

  Controleleider