3 juni 2024

Na bijna vier maanden onderhandelen hebben VOB, FNV en CNV (cao-partijen) een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao openbare bibliotheken (cao OB).

Cao-partijen hebben de cao-tekst leesbaarder, moderner en inclusiever gemaakt. En zij laten deze aantrekkelijk en toegankelijk vormgeven. Cao-partijen streven ernaar de nieuwe tekst in juni 2024 te publiceren, inclusief de afspraken in dit onderhandelingsresultaat.

De belangrijkste aanpassingen op hoofdlijnen:

  • Per 1 juli 2024 stijgen de salarissen met 4 %, per 1 juli 2025 met 3,75 % en per 1 januari 2026 met 1 %.
  • Per 1 juli 2024 stijgt de eindejaarsuitkering van 4 % naar 4,5 % voor medewerkers die op of na 1 juli 2024 in dienst zijn. Per 1 juli 2025 stijgt de eindejaarsuitkering van 4,5 % naar 5 % voor medewerkers die op of na 1 juli 2025 in dienst zijn.
  • De reiskostenvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2025 € 0,23 bruto per kilometer (km).
  • Het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden wordt omgevormd tot een Persoonlijk Keuze Budget. De regeling wordt gemoderniseerd en geactualiseerd per 1 april 2024. Met ingang van 1 januari 2025 worden ook de bestedingsdoelen uitgebreid.
  • Dit principeakkoord loopt van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2026.

Wilt u doorpraten over de gevolgen voor uw bibliotheek? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact op.

Meer nieuwsitems