23 maart 2021

Als mkb-bouw ondernemer heeft u  vaak meerdere zakelijke afnemers. Deze afnemers kunnen nadelige gevolgen ondervinden van de coronamaatregelen. En deze nadelige gevolgen kunnen ook impact hebben op uw bedrijfsuitoefening.

Casus schuldeiser

Stel dat uw bedrijf begin december 2020 een verbouwing heeft verricht bij een winkel. Tijdens de lockdown moest deze winkel haar deuren sluiten. Inmiddels heeft u de verbouwingswerkzaamheden gefactureerd maar staat de factuur nog open. Sterker nog: u weet dat deze afnemer inmiddels in geldproblemen is gekomen. Helaas kan dit een realistisch scenario zijn. Uw afnemer heeft meerdere schuldeisers en aandeelhouders. Nu hij niet langer de rekeningen kan betalen wil uw afnemer graag een akkoord sluiten met u, de andere schuldeisers en de aandeelhouders. Immers zou uw afnemer graag haar schulden herstructureren en zo (een deel van) de schulden saneren.

Tot 1 januari 2021 was een akkoord alleen mogelijk als alle schuldeisers (en aandeelhouders) instemden. Hierdoor was het in de praktijk vaak moeilijk (of zelfs onmogelijk) om tot een schuldakkoord te komen. Immers, iedere individuele schuldeiser (en aandeelhouder) had een prikkel om instemming te weigeren als zij daar zelf een betere positie door kon krijgen. U kon dus bij uw afnemer een schuldakkoord tegenhouden.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Met ingang van 1 januari 2021 is de zogenaamde Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Met deze wet wordt er een schuldakkoord bereikt als de meerderheid van de schuldeisers instemt. En als de rechter zijn goedkeuring over het akkoord uitspreekt. Ook al stemt u dan niet in met het akkoord, u bent wel verplicht om zich eraan te houden. U kunt dus niet langer een schuldakkoord tegenhouden. En dat kan best lastig zijn als het gaat om een vordering op uw afnemer.

Faillissement voorkómen

Natuurlijk is er ook de andere kant van de medaille. Het positieve nieuws voor de afnemer zelf is dat er een faillissement wordt voorkomen. Deze afnemer  kan dan verder met de bedrijfsactiviteiten die wel levensvatbaar zijn. Heeft u echter zelf te maken met een zware schuldenlast waardoor een faillissement kan dreigen?  In dat geval kunt u ook een beroep doen op de WHOA.

Advies bij schuldsanering

Onze adviseurs voor de bouwsector geven u graag advies. Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems