6 maart 2024

Subsidieregeling voor duurzame energie en verlagen CO2-uitstoot vanaf september geopend

Overweegt u als ondernemer te investeren in grootschalige duurzame (energie)projecten? Dan is het verstandig om dit goed te plannen met het oog op de subsidieregelingen van de overheid. Er zijn verschillende subsidieregelingen van de overheid, zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE) en de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De SDE++ is de belangrijkste regeling waarmee de overheid grootschalige duurzame (energie)projecten ondersteunt. Zowel bedrijven als non-profit organisaties kunnen een aanvraag doen. Er is € 11,5 miljard beschikbaar voor 2024.

Wilt u bijvoorbeeld investeren in zonnepanelen? Helaas is hiervoor vanaf 2024 geen ISDE meer en is de SDE++ gestopt. Het goede nieuws is dat vanaf 10 september 2024 de SDE++ wel weer opnieuw wordt opengesteld. De SDE++ is de belangrijkste regeling waarmee de overheid grootschalige duurzame (energie)projecten ondersteunt. Daarin zijn ook subsidieregelingen voor zonnepanelen opgenomen. Dus als u investeert in zonnepanelen, is het wellicht verstandig om dit uit te stellen tot de openstelling van de SDE++. Wel gelden er voorwaarden en is de regeling complex, dus laat u vooraf goed informeren of uw duurzame investering in (energie)projecten in aanmerking komt voor SDE++!

Dus heeft uw bedrijf of organisatie het voornemen om hernieuwbare energie op te wekken? Of te zorgen voor een vermindering van de uitstoot van CO2? Mogelijk komt u in aanmerking voor de subsidieregeling SDE++.

Categorieën en aanpassingen SDE++

Voor de meeste categorieën die in 2023 in aanmerkingen kwamen, staat de SDE++  in 2024 opnieuw open. Het gaat onder andere om zon, wind, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CCS. Dit jaar worden er op advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een aantal nieuwe categorieën toegevoegd, waaronder:

  • zonne-energie waar een kleine dak aanpassing voor nodig is,
  • een nieuwe categorie warmtepomp voor de glastuinbouw

En voor technieken met een lagere netimpact:

  • de procesgeïntegreerde warmtepomp,
  • thermische opslag voor hogetemperatuurwarmte.

Openstellingsronde

De openstellingsronde heeft vijf fasen, waarin de maximale subsidie oploopt. Projecten met een lagere subsidie per ton vermeden CO2 kunnen zo eerder indienen en dus eerder aan bod komen.

Openstellingsronde SDE++ 2024 Fasegrenzen maximaal subsidiebedrag (in EUR) per ton CO₂ reductie
10 september 75
16 september 150
23 september 225
30 september 300
7 oktober 400

De SDE-regeling vergoedt alleen het eventuele verschil tussen de kostprijs van de duurzame techniek en de opbrengst van de geproduceerde duurzame energie of verminderde CO2-uitstoot.

Ons advies

Op de site van de Rijksoverheid vindt u alle details over de SDE++.  Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem contact met ons op.

Meer nieuwsitems