25 april 2023

Aanvraagrondes subsidieregeling

Kreeg u in 2022 de subsidie basisvaardigheden toegekend? Wees dan attent op het onderscheid tussen scholen en de verschillende aanvraagrondes.

Inmiddels zijn er nieuwe subsidie rondes gaande. Eén ervan is al afgerond. Het gaat om twee subsidieregelingen om scholen te ondersteunen met het verbeteren van de basisvaardigheden. Deze schooljaren betreft het:

  • 2023/2024,
  • 2024/2025 en
  • een deel van het schooljaar 2025/2026.

Voor de subsidie in 2023 wordt er onderscheid gemaakt tussen “prioriteitsscholen” en “overige scholen”:

Prioriteitsscholen

Prioriteitsscholen zijn scholen die een oordeel “zeer zwak” of “onvoldoende” hebben gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. Scholen die dit oordeel op 1 september 2022 en/of 1 februari 2023 hebben gekregen, konden subsidie aanvragen van 27 maart tot en met 14 april 2023. De volgende ronde start 1 september en loopt tot en met 15 september 2023. Deze is voor scholen die op 1 augustus 2023 het oordeel “zeer zwak” of “onvoldoende” krijgen.

Overige scholen

Alle andere scholen vallen onder Overige scholen. In 2023 was er één aanvraagronde voor Overige scholen. Namelijk van 27 maart tot en met 14 april. Voor Overige scholen komt er dit jaar geen aanvraagronde meer.

Interventiekaart verbetering basisvaardigheden

De subsidie moet worden besteed volgens een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Daarom wijzen wij u op de “Interventiekaart verbetering basisvaardigheden” (voorheen de ‘menukaart’). Daar vindt u informatie over de interventies waarvan scholen gebruik mogen maken.

Advies over de subsidieregeling

Heeft u in 2022 subsidie ontvangen via de regeling verbetering basisvaardigheden 2022? Dan kunt u in 2023 geen subsidie aanvragen. Heeft u vragen over de subsidieregeling? Dan helpen wij u graag verder. Neem gerust contact met ons op.

 

Meer nieuwsitems