12 oktober 2015

Kerken en bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting. Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen komen zijn:

  1. instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
  2. charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
  3. algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
  4. sociale instellingen
  5. multifunctionele centra zoals dorpshuizen (met ingang van 1 januari 2006)

Om voor teruggaaf in aanmerking te komen, moet u een verzoek indienen bij: Belastingdienst/kantoor Emmen/Energieteam. Dit team behandelt uw aanvraag en betaalt u het bedrag terug als u aan de voorwaarden voldoet. Het verzendadres staat op het formulier voor het verzoek om teruggaaf.

Bron: Belastingdienst

Meer nieuwsitems