20 juni 2019

Op dit moment vindt financiering van de gespecialiseerde GGZ plaats door middel van een diagnose-behandelcombinatie (dbc). De bekostiging van de GGZ voor volwassen gaat de komende jaren veranderen. De verwachting is dat de veranderingen in 2020 doorgevoerd zullen worden. Op dit moment vindt een pilot plaats met zorgverleners en zorgverzekeraars over de wijziging van de huidige dbc-systematiek. De reden voor de wijziging is volgens de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) dat bij dbc- systematiek de hulpvraag van de zorgvrager niet centraal staat. Met de invoering van het nieuwe model, moet deze zorgvraag centraal komen te staan. De uitvoering moet leiden tot één nieuw model, het zorgclustermodel.

Zorgclustermodel

Het zorgclustermodel gaat uit van drie superclusters die onderverdeeld zijn in verschillende clustergroepen die uiteindelijk onderverdeeld zijn in zorgclusters. De bedoeling is dat elke cliënt bij aanvang van de behandeling door middel van het invullen van een vragenlijst onderverdeeld wordt in een zorgcluster. De aanpak van een zorgtraject zal hierdoor wijzigen. De wijziging heeft dus ook impact op de dagelijkse zorgpraktijk. Het is goed om tijdig voorbereidingen te treffen in uw praktijk. U kunt al gebruik van maken van de vragenlijst via de website www.zorgclustertool.nl.

Financiële impact

Het zorgclustermodel heeft een zorginhoudelijke impact, maar ook een financiële impact. De bedoeling is dat de financiering gelijktijdig met de invoering van het zorgclustermodel wordt aangepast. Nu vindt de betaling plaats na afronding van de dbc. In de nieuwe situatie zal de betaling maandelijks gaan plaatsvinden op basis van daadwerkelijke gewerkte uren. Hierdoor ontvangt u als zorgverlener sneller uw geld. Ook zal een herijking van de tarieven plaatsvinden. Deze herijking wordt gebaseerd op basis van een kostprijsonderzoek. De wens is ook dat het administratief minder omslachtig wordt. Of deze wens van administratieve vereenvoudiging daadwerkelijk in de praktijk merkbaar is, zal de toekomst leren.

Meer nieuwsitems