27 juni 2022

Een klein beetje geschiedenis

Eerder hebben we een bericht gedeeld over de Wet vrijwillige ouderbijdragen die vorig jaar door de Tweede Kamer is aangenomen. In deze wet is vastgelegd dat vanaf 1 augustus 2021 leerlingen mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten van de school. Dat geldt ook voor leerlingen waarvan de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat betekent dat het niet meer is toegestaan om gratis een alternatief programma aan te bieden. Activiteiten van profielscholen die zijn aangesloten bij een ‘overkoepelend verband’ kunnen een uitzondering krijgen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan technasia en tweetalig onderwijs.

Wat is er sindsdien gebeurd?

In de gesprekken met onze klanten merken we dat dit thema door de Onderwijsinspectie nadrukkelijk wordt betrokken in de onderzoeken en schoolbezoeken. Er worden toetsingen uitgevoerd op de naleving van de Wet. En scholen krijgen ook herstelopdrachten. Met name als de school onvoldoende benadrukt dat de ouderbijdragen vrijwillig zijn.

In april hebben alle scholen bovendien een brief gekregen van minister Wiersma. Dit om nog eens te wijzen op de voorwaarden en voorschriften voor de vrijwillige ouderbijdragen. Het is vooral belangrijk om ouders tijdig en helder duidelijk te maken dat sprake is van vrijwilligheid om de schoolbijdragen te betalen. En dat het achterwege laten van de betaling niet leidt tot uitsluiting van de activiteiten.

Wat gaat er later dit jaar nog gebeuren?

De minister kondigt in de brief ook aan dat na de zomer van 2022 nog een specifiek onderzoek uitgevoerd zal gaan worden. Namelijk naar de gevolgen van de invoering van de wet. Met name op scholen waarbij relatief veel leerlingen met onderwijsachterstanden zijn. Ook wordt dan nagedacht over de vraag of u wellicht een bovengrens aan de bijdrage kunt stellen. Dit laatste is vooral voor scholen met relatief hoge ouderbijdragen een belangrijk punt om in de gaten te houden.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer nieuwsitems