11 april 2024

Bent u als werkgever aangesloten bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn? Hieronder staat uitgelegd wanneer u premie moet afdragen.

Veel van uw medewerkers gaan de komende maanden weer op vakantie. Het moment dat u misschien vakantiekrachten inzet. Maar moet u voor een vakantiekracht ook pensioenpremie betalen? Nee, in principe niet. Maar er zijn wel regels voor wat onder een vakantiekracht wordt verstaan

door Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn:

Wanneer is een medewerker vakantiekracht?

Uw medewerker is een vakantiekracht als de volgende vier voorwaarden van toepassing zijn:

1. Uw medewerker volgt een dagopleiding
2. Uw medewerker werkt alleen tijdens school- en studievakantie
3. Uw medewerker werkt maximaal 6 weken achter elkaar
4. Uw medewerker werkt maximaal 60 dagen per kalenderjaar

Voldoet uw medewerker niet aan al deze vier voorwaarden? Dan is uw medewerker géén vakantiekracht en dus verplicht deelnemer. Bevalt uw vakantiekracht zo goed dat hij of zij in hetzelfde jaar bijvoorbeeld als oproepkracht komt werken? Dan voldoet uw medewerker niet meer aan alle vier de bovenstaande voorwaarden. Daardoor ontstaat met terugwerkende kracht deelnameplicht.

Wat zijn de regels bij stagiaires en leerlingen?

BOL/BVP-leerlingen en stagiaires hebben een stageovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. U neemt de medewerkers wel op in de pensioenaangifte, maar zijn niet premieplichtig.

BBL-leerlingen bouwen verplicht pensioen op

Omdat BBL-leerlingen een arbeidsovereenkomst hebben, bouwen zij verplicht pensioen op bij PFZW. U betaalt voor een BBL-leerling pensioenpremie.

Ons advies

Het luistert dus nauw! Geef daarom bij uw aangifte aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn duidelijk de functieomschrijving aan. Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Meer nieuwsitems