22 februari 2016

In de Wet Normering Topinkomens, die sinds 1 januari 2013 van kracht is, worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, aan een norm onderworpen en openbaar gemaakt. Het doel hiervan is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen. Naast (rijks)overheidsinstellingen is de WNT van toepassing op rechtspersonen (waaronder stichtingen en verenigingen) die voldoen aan één van de criteria.

Bij veel maatschappelijke instellingen die klant zijn bij Van Ree Accountants leven vragen over de WNT namelijk:

  • wie vallen onder het toepassingsbereik van de wetgeving
  • wat valt onder het begrip topfunctionaris
  • welke bezoldigingsmaximum komt er in de wet naar voren

Deze vragen worden besproken in het memo dat Van Ree Accountants geschreven heeft over de WNT-eisen om u een introductie te geven op het onderwerp en de meest voorkomende vragen te beantwoorden. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw relatiebeheerder of via info@vanreeacc.nl.

Meer nieuwsitems