13 februari 2024

Sinds het Kerstarrest van 24 december 2021, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de box 3-heffing onrechtmatig is, is er veel te doen over dit onderwerp.

Wetsvoorstel ‘Wet werkelijk rendement box 3’

Op 8 september 2023 heeft het kabinet het wetsvoorstel ‘Wet werkelijk rendement box 3’ via internetconsultatie voorgelegd. Hierin wordt voorgesteld om vanaf 2027 het werkelijke rendement te belasten. Dit rendement omvat het directe rendement zoals rente, huur en dividend, en gerealiseerde en ongerealiseerde waardeontwikkelingen. Hierbij houdt de wetgever rekening met kostenaftrek. De hoofdregel is een vermogensaanwasbelasting, waarbij de positieve of negatieve waardeontwikkeling van het vermogen jaarlijks wordt belast. Voor onroerende zaken en aandelen in familiebedrijven en startende ondernemingen geldt een uitzondering. Hiervoor geldt een vermogenswinstbelasting, waarbij de vermogenswinst of het vermogensverlies pas bij vervreemding wordt belast.

Aanpassing wetsvoorstel ‘Wet werkelijk rendement box 3’

Het wetsvoorstel ‘Wet werkelijk rendement box 3’ is aangepast naar aanleiding van de 1.737 reacties die tijdens de consultatieperiode zijn ontvangen. Belangrijke voorgestelde aanpassingen zijn onder andere:

  1. het schrappen van de aparte fiscale behandeling van de eerste woning in box 3, bijvoorbeeld uw vakantiewoning;
  2. het schrappen van de achterwaartse verliesverrekening in box 3;
  3. voor onroerende zaken en aandelen in familiebedrijven of startende ondernemingen die op 1 januari 2027 in bezit zijn, geldt de waarde in het economische verkeer aan het begin van 2027. Voor woningen gaat het om de WOZ-waarde aan het begin van 2027.

Een voorbeeld:

Op 1 juli 2027 verkoopt u uw vakantiewoning die u meer dan 10 jaar in uw bezit hebt. Zonder de aanpassing onder punt 3 wordt alle vermogenswinst van de jaren dat u de woning in uw bezit heeft in box 3 belast. Door de voorgestelde aanpassing wordt nu alleen maar belasting geheven over de vermogenswinst die ontstaan is in de periode 1 januari 2027 – 1 juli 2027.

De WOZ-waarde is vaak lager is dan de werkelijke waarde van een woning. Om te voorkómen dat u te maken krijgt met een groot verschil tussen de werkelijke waarde en de WOZ-waarde, kunt u desnoods overwegen uw box 3-woning vóór 1 januari 2027 te verkopen.

Ingangsdatum nieuwe box 3-stelsel

De beoogde ingangsdatum van het nieuwe box 3-stelsel lijkt nog ver weg. Toch moet het voorstel uiterlijk in de zomer van 2024 worden ingediend bij de Tweede Kamer. De verdere vormgeving en de invoering van het nieuwe box 3-stelsel worden aan een nieuw kabinet overgelaten.

Ons advies

Box 3 blijft een onderwerp dat voortdurend in beweging is en omgeven is met onzekerheden. Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet en staan klaar om te bespreken wat dit voor u betekent. Neem gerust contact op met mij of mijn collega’s.

drs. J.A. (Arjan) Pul RB MB
Belastingadviseur
ook bereikbaar via 0343-415940

Meer nieuwsitems