Wat is CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn rondom duurzaamheidsverslaggeving, die voor grote ondernemingen van kracht wordt. Deze richtlijn maakt het rapporteren van niet-financiële informatie net zo belangrijk als de bekende financiële verslaggeving. Daarmee worden bedoeld de prestaties op het gebied van milieu (environmental), social en governance (ESG).

Meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van deze regeling leest u hier.

Wij zetten de impact van CSRD op een rij voor:

 • Ondernemers, zowel grote bedrijven als mkb
 • Maatschappelijke organisaties, stichtingen & verenigingen
 • Onderwijs en onderwijsgerelateerde instellingen

Wat betekent dit voor u als ondernemer

CSRD omvat de transparante communicatie van de inspanningen op het gebied van duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en milieuaspecten. In de rapportage moet de hele bedrijfskolom, de keten, in beeld worden gebracht. Denk daarbij ook aan toeleveranciers, vervoerders, banken, financiers en producenten. Deze verplichting heeft dus gevolgen voor u als ondernemer.

Verplichtingen voor grote bedrijven

De omvang van uw bedrijf bepaalt of jaarlijks volgens CSRD gerapporteerd moet worden. De omvang bepaalt eveneens vanaf welk jaar gerapporteerd moet worden:

 • Beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 medewerkers (FTE) moeten over verslagjaar 2024 rapporteren
 • Grote bedrijven, die voldoen aan twee van de drie vereisten, moeten over verslagjaar 2025 rapporteren
  Deze vereisten zijn:
 1. Een omzet van meer dan 50 miljoen;
 2. Een balanstotaal van meer dan 25 miljoen;
 3. Meer dan 250 medewerkers (FTE).
 • Beursgenoteerde bedrijven met minder dan 500 medewerkers (FTE), moeten over verslagjaar 2026 rapporteren.

Geldt dit voor uw onderneming? Dan vindt u hier meer informatie over hoe u aan deze verplichtingen voldoet en de manier waarop wij u kunnen adviseren.

Verplichtingen voor midden- en kleinbedrijf

Niet alleen grote bedrijven ervaren de gevolgen van deze verplichtingen; ook het mkb wordt gevraagd om informatie aan te leveren aan stakeholders. Want CSRD-plichtige bedrijven zullen in de keten data en informatie opvragen, die zij moeten opnemen in hun rapportages. Op grond van de ketenverantwoordelijkheid moet u daarom mogelijk actie ondernemen. Geldt dit voor uw bedrijf? Dan vindt u hier meer informatie over hoe u dit in de praktijk aanpakt en de manier waarop wij u kunnen adviseren.

Kansen voor uw onderneming

Meer verantwoorden in de keten vraagt tijd en grote zorgvuldigheid. En dat terwijl arbeidsmarktkrapte en regeldruk bij veel ondernemingen al een probleem vormen. Toch biedt CSRD ook kansen.

Het streven naar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid kan leiden tot innovatieve oplossingen en efficiëntere bedrijfsprocessen. Dit kan de operationele kosten op lange termijn verminderen en de concurrentiepositie versterken. Het publiceren van het CSRD verslag  laat zien dat uw onderneming zich inzet voor duurzaamheid en ethisch ondernemen. In de waan van de dag vergeten veel bedrijven om duurzame bedrijfsvoering zichtbaar te maken.  Meer zichtbaarheid van uw duurzaamheidsbeleid kan leiden tot een verbeterde reputatie en een concurrentievoordeel, aangezien klanten en medewerkers vaak de voorkeur geven aan bedrijven die zich bewust zijn van hun sociale en ecologische impact. Steeds meer investeerders en financiers integreren duurzaamheidscriteria in hun besluitvormingsprocessen. Door dit zichtbaar te maken, kunnen bedrijven toegang krijgen tot financiering en investeringen die anders mogelijk niet beschikbaar zouden zijn. Tot slot kunnen ondernemers die duurzaamheid integreren in hun bedrijfsstrategie beter inspelen op de veranderende verwachtingen van consumenten en regelgeving. Dit vergroot de kans op lange termijngroei en continuïteit.

 

Wat betekent dit voor uw non-profitorganisatie?

Ook voor maatschappelijke organisaties, stichtingen & verenigingen en onderwijsinstellingen gaat Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) impact hebben.

Maatschappelijke organisaties

Voor maatschappelijke organisaties zijn er op dit moment geen verplichtingen voor rapportages. Wel kunt u door stakeholders vanuit de ketenverantwoording vragen krijgen over het aanleveren van data. Er wordt in diverse brancheorganisaties overlegd hoe hier in de toekomst mee wordt omgegaan. Juist omdat in de non-profitsector maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke plaats inneemt, volgen wij deze ontwikkelingen op de voet.

Onderwijsinstellingen

Bij onderwijsinstellingen wordt vanuit de bestaande verplichtingen op het gebied van verslaggeving al veel verantwoord. Een voorbeeld is huisvesting, waarbij gemeenten een rol spelen. Wanneer financiering nodig is, wordt een paragraaf duurzaamheid opgenomen. Vanuit het ministerie van OCW is een werkgroep “Duurzaamheid” actief, waarin wij als Van Ree Accountants vertegenwoordigd zijn.

Hier vindt u meer informatie over duurzaamheid en verslaggeving,

en in ons artikel van 6 mei 2024 vindt u een verdere toelichting.

Contact

Het gaat om relatief nieuwe materie, die – in combinatie met fiscale stimuleringsregelingen en subsidies – ingewikkeld kan zijn. Via onze website en nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte. Wij helpen u graag verder met vragen die in uw situatie spelen. Neem contact met ons op.

BRANCHES

Onze specialisten

 • J. (Jaap) Goossen MSc RA

  Directeur/partner

 • mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

  Directeur/partner/ Corporate Governance Adviseur

 • J.K.J. (Carlo) van Egdom MSc RA

  Directeur/Accountant