Onderwijsaccountants met kennis van zaken

Aansturing van een onderwijsinstelling vraagt meer dan ooit om adequaat management en ondernemerschap. Dit klinkt misschien als een tegenstelling, maar de ontwikkelingen in de maatschappij en de onderwijssector vragen om nieuwe beleidskeuzes. Van Ree Accountants denkt hier graag met u over mee.

Van Ree Accountants heeft zich vergaand in de onderwijssector gespecialiseerd. Voor tal van onderwijsinstellingen verzorgen wij de controle van de jaarrekening, de bekostigingsgegevens en de verantwoordingen van projectsubsidies. Behalve onze expertise op het vlak van controle zetten we ook graag onze brede en specialistische sectorkennis in; we komen met concrete ideeën voor verbetering. Bijvoorbeeld voor verbetering van uw administratieve organisatie en interne beheersing, of voor ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement.

Good governance onderwijsinstelling

Naast onze primaire taak, het geven van zekerheid bij uw verantwoordingen,  is onze missie u te helpen bij een betere beheersing van uw onderwijsinstelling. Horizontale verantwoording, good governance en interne beheersing krijgen alle aandacht. Behalve een frisse kijk op uw cijfers hebben we ook daadwerkelijk oog voor de dynamiek in en om uw organisatie. Het gaat ons erom dat uw onderwijsinstelling bedrijfseconomisch en organisatorisch optimaal presteert, zodat u zich met de kern van uw taak kunt bezighouden: de kwaliteit van onderwijs waarborgen.

Vaste contactpersoon

Onze professionals zijn naast ervaren ook oplossingsgerichte accountants en adviseurs. In de samenwerking met hen merkt u dat vertrouwen een belangrijke pijler is. Wij werken onder meer om die reden met een vaste contactpersoon. Een goede relatie met de medewerkers van uw onderwijsinstelling is van groot belang. We hechten daarom veel waarde aan continuïteit in de samenstelling van het dienstverleningsteam. Deze continuïteit komt ook de efficiency van de werkzaamheden ten goede. Ons beleid is erop gericht onnodige wisselingen binnen het dienstverleningsteam te voorkomen. Zoveel als mogelijk zullen elk jaar dezelfde medewerkers de accountantscontrole uitvoeren.

Open communicatie

We staan voor open communicatie en stellen ons laagdrempelig op. Met ons kunt u  ‘klankborden’ over financiële, fiscale of administratieve zaken van uw onderwijsinstelling. Duidelijke afspraken over het tijdpad van de controle en het tijdstip van rapporteren zijn belangrijk. Daarom stemmen wij de planning van de controlemomenten vooraf met u af. Hierbij houden wij natuurlijk zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Onderscheidende dienstverlening in het onderwijs

Wij onderscheiden ons door de meerwaarde die wij u bieden in onze dienstverlening. We zijn een klankbord, een sparringpartner die gevraagd en ongevraagd meedenkt. We denken mee over besparingen  zoals deze passen bij een in fiscaal en bedrijfseconomisch opzicht optimaal presterende onderwijsinstelling. We bieden met onze betrouwbare accountantscontrole zekerheid. We geven u gedegen advies op fiscaal, bedrijfseconomisch en personeelsgebied. We creëren ruimte door te bewaken dat u aan alle wettelijke verplichtingen  voldoet. We verschaffen adequate managementinformatie. Dit alles is erop gericht dat u uw onderwijsinstelling optimaal kunt sturen. Zodat het onderwijs er maximaal van profiteert en zodat de leerlingen van uw onderwijsinstelling zich ten volle kunnen ontwikkelen.

Actueel

Onze klanten, hun ervaring

Onze specialisten

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • M.A. (Marien) Rozendaal RA

  Directeur/partner

 • J. (Johan) Berkouwer MSc RA

  Directeur/partner

 • mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

  Directeur/partner/ Corporate Governance Adviseur

 • R. (Rutger) van der Weerd RA MSc

  R. (Rutger) van der Weerd MSc RA

  Directeur/partner

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Directeur/Accountant