Omdat de regelgeving van richtlijn RJ 640 (de richtlijn voor organisaties zonder winststreven) en RJK C1 (de richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven) erg specifiek is, maken veel stichtingen en verenigingen gebruik van de specialisten van Van Ree Accountants.

RJ 640/RJk C1 geeft aan op welke wijze een stichting of een vereniging haar financiële verslaggeving (jaarverslag) moet  inrichten. Met het jaarverslag wordt inzicht verschaft in de activiteiten van de instelling en de uitkomsten daarvan. Het bestuursverslag maakt deel uit van jaarverslag en in dit onderdeel licht het bestuur de doelstelling en het verslag van de activiteiten verder toe. Daarnaast worden de begrotingscijfers van het huidige jaar in de staat van baten en lasten opgenomen. Deze worden vergeleken met de jaarcijfers van het huidige boekjaar en voorzien van een toelichting. Ook wordt de begroting voor het nieuwe boekjaar in samengevatte vorm opgenomen in het bestuursverslag.

Hoofdlijn van RJ 640 en RJk C1 is dat alle baten en lasten in de staat van baten en lasten moeten worden verantwoord. Dit geldt ook voor de fondsen en giften met een specifiek bestedingsdoel. Via de resultaatbestemming worden deze in de bestemmingsfondsen verwerkt.

Onze klanten die de richtlijnen voor (kleine) organisaties zonder winststreven toepassen zijn actief in de sectoren belangenbehartiging (patiëntenorganisaties), welzijn, natuur en milieu en kunst en cultuur.

BRANCHES

Onze specialisten

 • J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  J.A. (Albert-Jan) van Ginkel MSc RA CISA

  Directeur Vaktechniek

 • Arwin Kraaij

  drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA

  Directeur/partner

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Directeur/Accountant