Financiële, fiscale en administratieve ondersteuning voor het goede doel

Actuele ontwikkelingen vragen van u als fondsenwervende organisatie een voortdurende aanpassing. Van Ree Accountants kent de actualiteiten. Wij weten wat ze betekenen voor de financiële positie, administratieve organisatie en interne beheersing van uw organisatie. Zo zien wij dat de vanzelfsprekendheid waarmee donateurs jarenlang dezelfde fondsenwervende instellingen steunen, minder is geworden. Ook u hebt daar ongetwijfeld iets van gemerkt. Als fondsenwervende organisatie wilt u dat elke gedoneerde euro het goede doel bereikt. Daarover wilt u transparant verantwoording afleggen.

Donateurs, toezichthouders en subsidiegevers vragen steeds meer informatie en verwachten volledige transparantie van fondsenwervende instellingen. Het belang en grootte van de baten van nalatenschappen nemen toe voor uw begroting met de uitdagingen die daarbij horen.  Daarnaast hebt u als fondsenwerver te maken met een grote diversiteit aan financieringsstromen met elk hun specifieke voorwaarden en verantwoordingsvereisten, waardoor u zich dient te houden aan rapportageverplichtingen, zoals de richtlijn RJ 650 of, voor kleinere fondsenwervende instellingen, de richtlijn RJK C2.

Bij al deze nieuwe wet- en regelgeving, het aanvragen van een ANBI-status, eisen van de erkenningsregeling en andere ontwikkelingen is een goede samenwerking met uw accountant essentieel. U mag van ons een constructieve en resultaatgerichte samenwerking verwachten. We beperken ons daarin niet tot onze controlerende functie, maar denken ook actief en praktisch met u mee. Bijvoorbeeld over een adequate proces- en organisatiebeheersing, een goede administratieve organisatie, een effectief risicobeheer en een betrouwbare interne controle.

Binnen de fondsenwervende organisaties en goede doelen mogen wij instellingen uit de sectoren gezondheid, internationale hulp, welzijn en natuur en milieu tot onze klantenkring rekenen. Voor deze organisaties bieden we een totaaloplossing op het vlak van audit & assurance, accountancy, finance consultancy, managementadvies, HR-advies en werkzaamheden op het gebied van interim & detachering.

Hoofdbranche |

Actueel

Onze specialisten

 • drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA

  Directeur/partner

 • drs. K.H. (Klaas) Hille RA

  drs. K.H. (Klaas) Hille RA

  Directeur/partner

 • J.K.J. (Carlo) van Egdom RA MSc

  Accountant medewerker