8 november 2022

Aanmelden KOR uiterlijk 2 december 2022!

Bent u als ondernemer gevestigd in Nederland? Of u heeft een zogenoemde vaste inrichting in Nederland? En verwacht u in 2023 een omzet van minder dan € 20.000 te behalen?
Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de kleine ondernemersregeling (KOR). U mag dan geen BTW vermelden op uw facturen aan uw klanten en u hoeft u geen aangifte omzetbelasting te doen. U heeft dan ook geen recht op aftrek van de BTW over uw inkopen, kosten en investeringen.

Let op: heeft u onlangs investeringen gedaan en btw afgetrokken dan kan vanwege btw-herziening op de aftrek het juist verstandig zijn geen gebruik te maken van de KOR!

Als u zich aangemeld heeft voor de KOR dan is dat een keuze voor minimaal drie jaar. Maar als uw omzet in een bepaald jaar boven de €20.000 uitkomt, bent u vanaf dat moment weer aangifteplichtig voor de omzetbelasting. U moet dit dan direct melden bij de Belastingdienst.

Belangrijk is dus dat u vooraf goed beoordeelt welke omzet al dan niet wordt meegenomen in de KOR. Hierover vindt u informatie op de site van de Belastingdienst.

Als u per 1 januari 2023 de KOR wilt toepassen, moet uw verzoek uiterlijk op 2 december a.s. per post zijn verzonden naar de belastingdienst! De aanmelding moet namelijk altijd vier weken voor de start van een nieuw aangiftetijdvak aangevraagd zijn. Wij adviseren u, dit verzoek aangetekend te versturen. Hiervoor dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier van de Belastingdienst.

Met vragen kunt u altijd contact opnemen met mij of mijn collega’s.

André van de Weerd
Aangifte Adviseur

 

Meer nieuwsitems