5 oktober 2023

Als werkgever wilt u goed zijn voor uw personeel. Zeker met de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om uw werknemers te behouden. Een positieve sfeer en fijne samenwerking zijn in ieders belang. Bovendien blijkt, dat het ziekteverzuim lager ligt in een omgeving waar werknemers zich gewaardeerd weten.

Ziekteverzuim heeft ook een zakelijke kant. Het kost u als ondernemer geld. In 2022 lag het ziekteverzuim bij werknemers in Nederland gemiddeld op 5,6% per jaar. Dat komt neer op bijna 12 werkdagen per jaar voor een werknemer die fulltime werkt. Als u het verlies aan productiviteit meerekent dan kost een zieke werknemer de werkgever € 250 tot € 400 per dag. Het verminderen van ziekteverzuim is dus voor elke werkgever belangrijk..

Een kwart van de jonge werkenden heeft te maken met burn out klachten. Oorzaken die genoemd worden zijn prestatiedruk, continu bereikbaar zijn en financiële onzekerheid. In de politiek is de term  bestaanszekerheid ook een belangrijk thema. Vanuit de overheid is er een campagne gestart om mentale klachten meer bespreekbaar te maken. Maar op welke wijze kunt u als werkgever daarop in spelen?

Bij ziekteverzuim geldt zeker het credo dat voorkómen beter is dan genezen. Op welke wijze geeft u in de gesprekken met werknemers ruimte om dit onderwerp te bespreken? Meer dan helft van de werknemers geeft aan dat stress(beleving) bij hun werkgever onvoldoende onderkend wordt. Daarnaast kunnen er in privésituaties zaken spelen die een negatieve invloed hebben op het welbevinden van de werknemer en uiteindelijk leiden tot klachten en arbeidsongeschiktheid.

Uit onderzoek blijkt ook dat werknemers die thuiswerken minder snel geneigd zijn om zich ziek te melden. Aangezien thuiswerken sinds de Corona-crisis niet meer weg te denken is, is het belangrijk dat u hier op inspeelt. De daling van het ziekteverzuim is dan een mooie bijkomstigheid, . Er zijn werkgevers die met een zogenaamde vitaliteitsbonus werken. De vraag is of dat de oplossing is, maar het geeft werknemers wel een financiële prikkel om terughoudend te zijn met een ziekmelding.

Steeds meer mkb-ondernemers kiezen ervoor om het ziekteverzuim te verzekeren. Er bestaan echter wel verschillen in verzekeringen. Daarnaast werken veel verzekeraars met een vaste arbodienst. Mocht u overwegen om ook uw ziekteverzuim te verzekeren en/of over te stappen naar een andere arbodienst dan moet u niet wachten met het maken van deze keuze. U moet namelik rekening houden met de opzegtermijn van uw huidige contract met de arbodienst. Heeft u juist een laag ziekteverzuim, dan kunt u overwegen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Als werkgever kiest u er dan voor om de ziektewetuiterking zelf te betalen aan werknemers voor wie u geen plicht tot loondoorbetaling heeft.

Mochten wij u kunnen helpen bij het opzetten van het verzuimbeleid, zou u uw verzuimbeleid anders willen vormgeven of overweegt u om eigen risico drager te worden? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Meer nieuwsitems