10 november 2022

Nadere uitwerking leidt tot aangepaste regeling voor energie-intensief mkb

 Het kabinet heeft de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) in oktober aangekondigd. Energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging. Dat is boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs tot een maximum van € 160.000. Het gedetailleerder uitwerken van de TEK leidt tot een aangepaste voorwaarde. De hoogte van de energiekosten moet nu minimaal overeenkomen met 7% van de omzet. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Voorwaarden voor het MKB

De overige voorwaarden van de regeling blijven gelijk:

  • De TEK regeling is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers
  • Bedrijven moeten ingeschreven staan in het Nederlanse handelsregister.
  • De hoogte van de energiekosten is minimaal 7% van de omzet.
  • Het minimum verbruik is 5.000 kuub gas of 50.000 kilowattuur elektriciteit.
  • De drempelprijs is € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.
  • Het verschil tussen de werkelijke prijs en de drempelprijs wordt voor 50% gecompenseerd.
  • De maximum compensatie is € 160.000.

Donderdag 10 november is er  een debat in de Tweede Kamer over deze regeling. Groot aandachtspunt hierbij is het feit dat de tegemoetkoming pas in april, met terugwerkende kracht, aangevraagd kan worden. Terwijl de behoefte voor compensatie juist nu aanwezig is vanwege liquiditeitsproblemen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. In deze complexe tijden kunnen we ons voorstellen dat u wilt afstemmen over de beste aanpak voor uw bedrijf. Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems