5 mei 2022

Vanaf 9 mei komen ondernemers voor een subsidie in aanmerking voor de aanschaf van een “schone” vrachtauto. Dus een elektrische vrachtwagen of een vrachtwagen die op waterstof rijdt. De hoogte van het subsidiebedrag kan oplopen tot 60% van de meerkosten ten opzichte van een vrachtauto die op diesel rijdt.

Schone vrachtauto aantrekkelijker

Het kabinet wil de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s stimuleren. Want een klimaatdoel is de emissie van CO2 en luchtverontreinigende stoffen te verminderen. Hiervoor is een subsidieregeling gemaakt. Deze regeling moet het voor onderneming en non-profitinstellingen aantrekkelijker maken om over te gaan tot de aankoop van een elektrische of een op waterstof rijdende vrachtauto en klimaatneutraler te gaan ondernemen. Want deze auto’s zijn momenteel duurder in aanschaf dan dieselvrachtauto’s.

Hoogte van de subsidie

Ondernemers kunnen bij de aanschaf van een emissieloze vrachtwagen vanaf 9 mei een subsidie krijgen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de onderneming en de soort vrachtwagen. Er worden verschillende subsidiepercentages gehanteerd voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Om het MKB tegemoet te komen gelden er voor kleine ondernemingen hogere percentages dan voor de andere ondernemingen. Het voordeel kan voor deze groep oplopen tot 60% van de meerkosten bij aanschaf. De percentages lopen af ten nadele van de grote ondernemingen.

Voorwaarden voor subsidieverlening

Voor de subsidieverlening kunt u als ondernemer bij de RVO terecht. Er moet dan zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De aanschaf van de nieuwe emissieloze vrachtauto vindt plaats op basis van een overeenkomst die ten tijde van de aanvraag om subsidieverlening geen onherroepelijke verplichtingen bevat.
  • Op het moment van de aanvraag om subsidieverlening is de nieuwe emissieloze vrachtauto nog niet tenaamgesteld.
  • De overeenkomst voor de aanschaf mag ten tijde van de aanvraag om subsidieverlening geen onherroepelijke verplichtingen bevatten.
  • Ook mag de overeenkomst niet gedateerd zijn voor 1 januari 2022.
  • Als de energie voor de aandrijving van de nieuwe emissieloze vrachtauto wordt geleverd door een accupakket mag dit geen lood bevatten

Ons advies bij aanschaf van een schone vrachtauto

Het subsidieplafond voor 2022 is € 13.500.000. Tot en met 2024 is € 40 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling loopt tot 2027. Deze subsidieregeling is mogelijk naast de aanvraag voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Hierdoor heeft u dubbel voordeel bij aanschaf van een emissieloze vrachtauto. Ook komt de aanschaf van laadinfrastructuur in aanmerking voor de MIA.

Bent u bezig met investeren in uw vrachtwagenpark? Dan is dit mogelijk een interessante regeling voor u. Daarom kijken wij graag met u mee. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Meer nieuwsitems