19 september 2016

Regelmatig zien wij vragenbrieven van de Belastingdienst over de gepubliceerde ANBI gegevens van stichtingen en verenigingen langskomen. Meestal missen er op de website enkele ANBI gegevens of zijn deze niet eenvoudig te vinden voor de Belastingdienst. De beantwoording van de vragenbrief kost een stichting en vereniging tijd en energie, terwijl een korte check voorkomt dat er vragen vanuit de Belastingdienst komen.

Wij adviseren om alle ANBI-gegevens op één centrale webpagina te zetten, ook er gegevens zoals bijvoorbeeld de contactgegevens van uw stichting en vereniging ook al op een ander pagina op de website vermeld. Daarnaast zien wij vaak het beloningsbeleid niet volledig worden benoemd, zowel beloningsbeleid van bestuur, directie als personeel. Tot slot zorgt het wijzigen van de website vaak voor het incompleet worden van ANBI gegevens die zijn gepubliceerd.

Voor de volledigheid een overzicht van de gegevens die de Belastingdienst verwacht op de website van een ANBI-instelling:

 • de naam van de instelling Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer
 • het post- of bezoekadres van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’,
 • ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

Een ANBI-stichting of vereniging kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Bron: Van Ree Accountants en Belastingdienst

Meer nieuwsitems