8 november 2023

30% regeling: voldoet u aan de voorwaarden?  

Heeft u te maken met werknemers vanuit het buitenland? Dan mag u onder voorwaarden 30% van het salaris onbelast uitbetalen als kostenvergoeding. Dit is de zogenoemde 30%-regeling. In de praktijk levert dit een mooi belastingvoordeel op. Dit voordeel staat echter steeds meer onder druk. Wij geven u een toelichting op recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en de verwachte wijzigingen per 1 januari 2024.

Uitspraak Hof Den Haag: op tijd aanvragen

Voor toepassing van de 30%-regeling is een beschikking vereist. Deze beschikking wordt aangevraagd met een formulier. Dit formulier moet – als u de 30%-regeling direct wilt toepassen – binnen vier maanden na de eerste werkdag bij de Belastingdienst binnen zijn. Hof Den Haag oordeelde dit jaar dat deze termijn nauw luistert. Houdt u de termijn in de gaten?

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland: 30%-regeling na een bijbaan

De 30%-regeling kan niet worden toegepast als werknemers al in Nederland werkzaam zijn. Hierop bestaat een uitzondering, namelijk als uw werknemer werkzaam is in het kader van een studie of stage. Rechtbank Noord-Holland oordeelde dit jaar dat een bijbaan na studie de toepassing 30%-regeling niet verhindert. Een verruiming van het beleid dus!

Let op: Als er geen sprake is van studie, bijbaan na de studie of stage dan is de 30%-regeling niet van toepassing. Dit blijkt ook een recente uitspraak van Gerechtshof Den Haag. Volgens het Hof moet eerst getoetst worden of een werknemer uit het buitenland is aangeworven.

Wetswijziging: aftopping per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 treedt de ‘aftoppingsmaatregel’ bij de 30%-regeling in werking. Vanaf 1 januari 2024 wordt de toepassing van de 30%-regeling gemaximeerd tot de zogenaamde Balkenendenorm (€ 233.000). Voor werknemers die voor 2023 gebruik maakten van de 30%-regeling geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2026. Houdt u deze aftopping in de gaten?

 Algemene politieke beschouwingen: aanscherping deskundigheidsvereiste

Op 21 september 2023 heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen. Daarbij is een motie aangenomen waarin de regering werd verzocht om deskundigheidsvereiste aan te scherpen zodat die beter aansluit bij de behoeften van de economie en arbeidsmarkt. De actualiteit staat dus niet stil.

Instemming Belastingplan 2024: een verdere versobering

Op vrijdag 27 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2024. Ook toen zijn er diverse fiscale moties aangenomen. De 30%-regeling is hierdoor verder versobert.

Vanaf 1 januari 2024 geldt – als de Eerste Kamer de wijzigingen goedgekeurd heeft – de volgende regeling:

  • In maand 1 tot en met 20 geldt dat er 30% van het loon onbelast mag worden uitbetaald
  • In maand 21 tot en met 40 geldt dat er 20% van het loon onbelast mag worden uitbetaald
  • In maand 41 tot en met 60 geldt dat er 10% van het loon onbelast mag worden uitbetaald

Let op: er geldt een overgangsregeling voor bestaande beschikkingen. Voor bestaande beschikkingen gaat deze nieuwe regeling in vanaf 2026.

Een andere ontwikkeling is dat de partiële belastingplicht vervalt. Hierdoor zullen werknemers die van de 30%-regeling gebruikmaken belasting in box 2 en box 3 gaan betalen over buitenlands kapitaalinkomen. Ook hiervoor geldt overgangsrecht.

Ons advies

De 30%-regeling kan best complex zijn. Er moet gedurende de looptijd steeds voldaan blijven worden aan de voorwaarden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Als u vragen heeft, staan wij voor u klaar met actuele informatie.

Johan de Bruin

J. (Johan) de Bruin,
Belastingadviseur
Ook bereikbaar via 0343-415940

Meer nieuwsitems