15 juli 2019

De box 3 – heffing blijft de gemoederen bezig houden. In dit artikel schets ik u een update van de gang van zaken. U concludeert als vanzelf: “gezelligheid kent geen tijd!”

Geen oplossing

Op 15 april 2019 heeft  Staatssecretaris Snel van Financiën een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin geeft hij aan dat een oplossing voor het huidige box-3 stelsel nog niet is gevonden.

Massaal bezwaar 2018

Op 18 april 2019 stuurt dezelfde Staatssecretaris opnieuw een brief naar de Tweede Kamer. In deze brief kondigde hij aan dat de bezwaarschriften tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 als massaal bezwaar (opnieuw) worden aangewezen. Daarom is ons advies: doe hieraan mee als u box 3-heffing moet betalen.

De Hoge Raad

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten uitspraak gedaan betreffende de box 3-heffing over de jaren 2013 en 2014. De Hoge Raad oordeelde dat de belasting in box 3 oneerlijk is. Immers, 4% fictief rendement was niet haalbaar zonder het nemen van teveel risico’s. Overigens heeft de uitspraak voor de praktijk geen directe gevolgen. Wel kan deze uitspraak goed gebruikt worden om bezwaar te kunnen maken tegen lagere belastingaanslagen. Daarbij is de uitspraak van de rechter naar wij hopen een duidelijk signaal voor de wetgever om de wet aan te passen.

De Belastingdienst

Op 20 juni 2019 geeft de Belastingdienst aan dat de aanslagen over 2013 – 2016 niet aangepast worden naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad.

Spaargeld

Op 20 juni 2019 heeft Staatssecretaris Snel van Financiën aangegeven dat het kabinet de varianten op box 3-heffing onderzoekt. Het kabinet wil vooral de belastingplichtigen met spaargeld tegemoet komen.

Tot 2021

Op 27 juni 2019 kwam op NOS het volgende bericht online: “Staatssecretaris Snel denkt dat het mogelijk is om de belasting op spaargeld in box 3 te verlagen, maar het duurt nog wel tot 2021 voordat zo’n nieuw tarief ingevoerd kan worden”.

Zoals gezegd: “gezelligheid kent geen tijd!”. Maar tot het inzenden van dit artikel (3-7-2019) bent u wel weer helemaal up to date.

J. (Johan) de Bruin AA RB

J. (Johan) de Bruin AA RB
Belastingadviseur
jdbruin@vanreefc.nl 
0343-415940

Meer nieuwsitems