4 mei 2023

Box 3 blijft de gemoederen bezig houden. Graag informeren wij u over enkele ontwikkelingen:

  • De Belastingdienst houdt bezwaren inzake box 3 over de jaren 2017 tot en met 2022 aan. Dit allemaal in afwachting van nieuwe arresten van de Hoge Raad over box 3. Uw rechtspositie blijft door het aanhouden van de bezwaren gelijk. Als u het niet eens bent met de afhandeling na de arresten van de Hoge Raad, kunt u alsnog in beroep bij de rechtbank.
  • Er worden geen definitieve aanslagen met box 3-inkomen over de jaren 2021 en 2022 opgelegd. De Belastingdienst legt wel voorlopige aanslagen met box 3-inkomen op. Krijgt u onverhoopt toch een definitieve aanslag waarbij u meer moet betalen dan uw werkelijk rendement? Vergeet dan niet tijdig bezwaar te maken! Let op: wanneer uw box 3-inkomen alleen bestaat uit bank- en spaartegoeden, dan houdt de Belastingdienst uw definitieve aanslag niet aan.
  • Het kabinet gaat op 9 mei 2023 met de Tweede Kamer in overleg over een aantal aanpassingen vanaf 2024 in de box 3-heffing. Een nadere uitsplitsing van de categorie overige bezittingen behoort tot de mogelijke aanpassingen. Vanaf 2024 zouden dan de categorieën effecten, onroerende zaken, kapitaalverzekeringen, periodieke uitkeringen, belastbaar netto pensioen en belastbare netto lijfrente en overige bezittingen elk hun eigen forfaitair rendement krijgen.

Heeft u vragen over de box-3 heffing? Neem gerust contact op. Wij zijn u graag van dienst!

Meer nieuwsitems