19 mei 2020

Juist in crisistijd is het belangrijk om de continuïteit van de onderneming te borgen. Er zijn op dit moment voorbeelden genoeg van mensen die wekenlang op de intensive care liggen en daarna nog weken nodig hebben om verder te herstellen. De onderneming kan al die tijd niet zomaar op slot.

Voor degenen die een compagnon hebben, zal het voorzien in de continuïteit niet veel problemen geven. De compagnon kan als vervanger optreden. Voor hen die een eenmanszaak of een eenpersoons-BV hebben, is dat minder eenvoudig. Zij zullen iemand moeten aanwijzen binnen de wettelijke mogelijkheden die zij daarvoor hebben.

Voor BV’s geldt dat de statuten voorschriften moeten bevatten voor de manier waarop tijdelijk in het bestuur van de BV wordt voorzien als de directeur/eigenaar uitvalt. Meestal is in de statuten opgenomen dat er iemand moet worden aangewezen als tijdelijk bestuurder. Sommige statuten schrijven voor dat die aanwijzing elk jaar opnieuw moet plaatsvinden. Wij adviseren de statuten er op na te slaan. Welke regeling is van toepassing? Is er iemand aangewezen? En als er iemand aangewezen is, is dat nog steeds de juiste persoon om de leiding van de BV over te nemen? En wat zijn de bevoegdheden van de tijdelijke vervanger?

Ondernemers met een eenmanszaak hebben geen statuten. Hen wijzen wij graag op de mogelijkheden om een regeling te treffen via een levenstestament.

Vragen of advies  nodig? Neem contact op met Van Ree Finance Consultants. Wij helpen u graag verder.