27 juni 2024

Belang voor directeur-grootaandeelhouder

De inhoud van een managementovereenkomst is belangrijk. Zeker als u geen dienstbetrekking bij de werk-bv voor ogen hebt. Onlangs oordeelde Hof Den Bosch dat er geen sprake was van een dienstbetrekking bij de werk-bv, omdat de managementovereenkomst correct was opgesteld. Er was namelijk niets opgenomen over werktijden, vakantiedagen en ziekte. Ook was er naast de managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst aanwezig met de holding-bv

Belangrijk is dus om goed voor ogen te hebben dat de managementovereenkomst gesloten wordt tussen twee bv’s en dat u als directeur-grootaandeelhouder hierbij geen partij bent. Hieronder leest u er meer over.

Juridische structuur

Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) maakt vaak gebruik van een holding-bv (hierna: holding) en een werk-bv. De volgende overeenkomsten worden dan gesloten:

 1. Arbeidsovereenkomst tussen de dga en de holding
 2. Managementovereenkomst tussen de holding en de werk-bv

Arbeidsovereenkomst dga

De dga en de holding sluiten een arbeidsovereenkomst. Hierdoor is de dga in dienstbetrekking bij de holding. De verloning van de dga vindt dan plaats vanuit de holding.

Een arbeidsovereenkomst bevat de volgende drie criteria:

 1. Persoonlijke arbeid
 2. Beloning
 3. Gezagsverhouding

Het begrip gezagsverhouding wordt formeel uitgelegd. Dit wil zeggen dat de dga onder formeel gezag van de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) moet staan. Het maakt niet uit welke personen de ava vormen.

Managementovereenkomst

Als een holding en de werk-bv een managementovereenkomst sluiten, hebben zij vaak geen arbeidsovereenkomst voor ogen. Ze beogen dan nadrukkelijk een overeenkomst van opdracht te sluiten. De gezagsverhouding en de verplichte persoonlijke arbeid ontbreken. De dga is in deze situatie zelf geen partij bij deze overeenkomst.

Valkuilen bij een managementovereenkomst

Een valkuil is dat  de managementovereenkomst elementen van een arbeidsovereenkomst bevat. Of als de naleving van de managementovereenkomst in de praktijk neerkomt op een arbeidsovereenkomst. De dga is dan een werknemer bij de werk-bv, waardoor de werk-bv verplicht is om sociale premies af te dragen.

Voorkomen 

Uit een recente uitspraak van hof Den Bosch blijkt hoe u bovengenoemde valkuilen kunt voorkomen. Gerechtshof Den Bosch vindt het volgende belangrijk, namelijk:

 • dat de managementovereenkomst geen afspraken bevat over werktijden, ziekte en vakantiedagen;
 • dat er naast de managementovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst aanwezig is binnen de holding;

Belangrijk is dus dat in de managementovereenkomst geen afspraken staan over vakantiedagen of ziekte. Want een holding heeft geen vakantie en wordt ook niet ziek. De holding kan hooguit niet in staat zijn haar afspraken na te komen. Als een holding zijn afspraak niet nakomt, dan stopt de vergoeding. Doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid hoort niet thuis in een managementovereenkomst.

Aandachtspunten voor een managementovereenkomst

Beogen de holding en de werk-bv geen dienstbetrekking bij de werk-bv? Let op de volgende aandachtspunten bij het opstellen of beoordelen van de managementovereenkomst:

 1. Neem de holding-bv als vertrekpunt en houd scherp dat twee bv’s afspraken met elkaar maken. U bent als dga geen partij bij deze overeenkomst.
 2. Een bv kan niet ziek worden, hooguit zijn afspraken niet nakomen. Neem geen bepalingen op over doorbetaling bij ziekte.
 3. Een bv kan geen vakantieverlof opnemen. Als een bv geen diensten verleent, stopt (tijdelijk) de vergoeding.
 4. Zie de holding-bv als een ‘mini-uitzendbureau’. Je mag aangeven dat je een bepaald persoon wilt inhuren via de holding-bv. Want dit betekent niet dat de dga zich persoonlijk verbindt om werkzaamheden te doen.

Advies voor de praktijk

Op grond van bovenstaande uitwerking is het raadzaam uw managementovereenkomst te (laten) beoordelen. Controleer of de overeenkomst niet onbedoeld bepalingen heeft die duiden op een dienstbetrekking bij de werk-bv. Wij kijken graag met u mee.

Meer nieuwsitems