3 juni 2020

Veel ondernemingen zien hun omzet behoorlijk dalen als gevolg van de coronacrisis. Datzelfde geldt voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). Daarom mogen dga’s van de Belastingdienst tijdelijk hun gebruikelijk loon verlagen. Dat mag alleen voor maanden die nog moeten komen, dus niet met terugwerkende kracht.

Lager gebruikelijk loon

Als de onderneming van de dga geraakt wordt door de coronacrisis mogen de bv en de dga een lager gebruikelijk loon afspreken.

Voorwaarden verlaging gebruikelijk loon

Om het gebruikelijk loon lager vast te stellen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon
  • Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon
  • Als uw omzet in 2019 of 2020 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, past u onderstaande berekening toe zonder die beïnvloeding.

Naar rato van omzetdaling

Hoe stelt u het gebruikelijk loon lager vast? Deze verlaging dient in verhouding te staan tot de verlaging van de omzet.
Dat doet u met de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020

C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

U mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens deze berekening.

Niet met terugwerkende kracht

Loon dat de dga al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. Alleen over toekomstige maanden in 2020 kan het loon verlaagd worden.

Geef de verlaging van uw gebruikelijk loon door

Wanneer het bovenstaande op u van toepassing is, geef dan tijdig de wijziging van het salaris door aan uw contactpersoon bij Van Ree HR Consultants.

Meer nieuwsitems