4 november 2019

Eind vorig jaar kwamen werkgevers, het kabinet en de verzekeraars een convenant overeen inzake een ‘MKB verzuim-ontzorgverzekering’. Zo’n verzekering wordt per 1 januari 2020 door verschillende verzekeraars aangeboden. Is het wellicht iets voor uw bedrijf?

Doel ontzorgverzekering

Een werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht bij ziekte van in principe twee jaar. In die periode moet hij de werknemer proberen terug te brengen op de arbeidsmarkt. Leeft de werkgever niet alle verplichtingen na, dan kan er nog een extra jaar loondoorbetalingsverplichting bijkomen. Dit wordt de zogenaamde ‘loonsanctie’ genoemd.

Nieuwe mogelijkheid

Voor het afdekken van de kosten van loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste twee jaar kan een werkgever een zogenaamde verzuimverzekering afsluiten. Met ingang van 2020 komt hier een nieuwe mogelijkheid bij: de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering dekt de financiële risico’s. Daarnaast biedt ze een totaalpakket van diensten rondom de zieke werknemer aan. Dit om met name kleine werkgevers te helpen bij verplichtingen die gelden rond de loondoorbetaling bij ziekte.

Poortwachterproof

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is poortwachterproof. Dit betekent dat de verzekeraar een eventuele loonsanctie aan de werkgever vergoedt. Daar is sprake van wanneer een werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar opvolgt.

Tegemoetkoming van € 450 miljoen

Om de verzekering van de grond te krijgen, draagt de overheid vanaf 2021 een bedrag van € 450 miljoen bij. Hierdoor moeten de kosten van de verzekering voor werkgevers beter betaalbaar worden.

Rol verzekeraars

Verzekeraars bieden nu al tal van verzuimverzekeringen aan werkgevers aan. Naar verwachting zal dit aanbod naar aanleiding van het convenant de komende tijd worden uitgebreid. Neemt u voor meer informatie over de nieuwe verzekeringsvorm dan ook contact op met uw verzekeringstussenpersoon.

Wanneer interessant?

De verzekering is dus vooral interessant voor de werkgever die ontzorgd wil worden bij de begeleiding van langdurig zieke werknemer, omdat hij de kennis mist om de werknemer goed te begeleiden. Uiteraard kan hij deze kennis wel inkopen, maar hij loopt dan nog steeds een risico dat hij niet alle regels gevolgd heeft en langer loon moet doorbetalen.

Overstappen

De MKB verzuim-ontzorgverzekering kan op zijn vroegst ingaan op 1 januari 2020. Wil een werkgever overstappen, dan dient hij eerst uit te zoeken welke verzekering het beste past bij zijn wensen. Vervolgens dient hij tijdig de huidige verzekering op te zeggen en na afloop van de opzegtermijn over te stappen. Zo voorkomt hij dat hij dubbel of helemaal niet verzekerd is.

Vragen

Heeft u vragen over de MKB verzuim-ontzorgverzekering? Neemt u dan contact op met één van onze HR-consultants.

M. (Rien) van Koeveringe RPP

M. (Rien) van Koeveringe RPP
sr. HR Consultant
rvkoeveringe@vanreehrc.nl
0342 – 400200

 

Meer nieuwsitems