7 juli 2022

Het is een onderwerp wat al jaren speelt. Privé gegevens van kleine MKB ondernemers zijn makkelijk online vindbaar. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor u als ondernemer. Sinds dit jaar kunnen woonadressen worden afgeschermd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Maar voor veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is het woonadres en het vestigingsadres van hun bedrijf hetzelfde.

Wetsvoorstel

Volgens Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat moet het mogelijk worden om een vestigingsadres af te schermen bij de KvK. Zij heeft hiervoor een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is bedoeld om de privacy en veiligheid van ondernemers te vergroten. Wel moeten ondernemers dan een alternatief postadres registreren, zoals een postbus.

Maatschappelijke wensen

Adriaansens wil ook dat van alle ondernemers de telefoonnummers en e-mailadressen niet meer openbaar zijn. Ook komt er als het aan haar ligt een verbod op commercieel gebruik van gegevens in het Handelsregister.

Deze gegevens zijn dan wel nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. VvE’s (Verenigingen van Eigenaars van appartementen) worden verregaand afgeschermd en het commercieel gebruik van gegevens uit het Handelsregister wordt verboden.

Op dit moment zijn er beperkte alternatieven beschikbaar. Een mogelijkheid is het gebruik van een alternatief vestigingsadres. En in geval van (vermoeden van) bedreiging kan het vestigingsadres op verzoek nu al worden afgeschermd.

De minister denkt met deze voorstellen tegemoet te komen aan “breed geuite maatschappelijke en politieke wensen”. Op deze manier kan het handelsregister “weer met zijn tijd mee.”

Openbare registratie

Het is volgens de minister wel belangrijk om ook andere zaken op te zetten. Zoals openbare registratie fraudeurs en frauduleuze ondernemingen. Hierdoor wordt het nut van het handelsregister niet beperkt, maar wel veiliger. Ook moet er nog een oplossing komen voor (private) organisaties die op dit moment deze openbare informatie gebruiken.

Verdere uitwerking

In september wordt het voorstel besproken met belanghebbenden. Mits er geen grote bezwaren zijn, wordt het voorstel daarna verder uitgewerkt. De minister wil het voorstel zo snel mogelijk implementeren.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer nieuwsitems