11 april 2024

Steeds meer werknemers die normaal gesproken met pensioen zouden gaan, zijn nog vitaal genoeg om door te werken. Daarnaast willen zij vaak  niet volledig stoppen vanaf het moment dat zij AOW-uitkering en/of een ander pensioenuitkering krijgen. Of zij kunnen het zich financieel niet veroorloven te stoppen. Voor u als werkgever kunnen deze oudere werknemers juist zeer waardevol zijn, als leermeester of vanwege hun kennis en ervaring.

De wetgever heeft door het invoeren van een aantal bijzondere regels het (laten) doorwerken van oudere werknemers willen stimuleren. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Als een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt ontslagen dan heeft diegene geen recht op een transitievergoeding.
  • Een verruiming van de ketenregeling;
  • Bij ziekte moet de werkgever maximaal 6 weken loon doorbetalen, tenzij in de CAO anders is bepaald;
  • Afhankelijk van de CAO-bepalingen vallen in sommige gevallen AOW-ers niet meer onder de werkingssfeer van de CAO;
  • Door de werkgever hoeven diverse werknemersverzekeringen niet meer afgedragen te worden;
  • Afhankelijk van het pensioenreglement is de werknemer geen deelnemer aan de pensioenregeling zoals bij de werkgever van toepassing is en hoeven en geldt er dus ook geen werknemers- en werkgeversbijdrage meer;
  • Het verdiende loon heeft geen gevolgen op de hoogte van de bruto AOW uitkering en eventueel de pensioenuitkering.

Deze tendens heeft gevolgen voor de keuzes die u maakt voor het personeelsbeleid in uw organisatie.  Wij adviseren u daar graag over. Neem gerust contact met ons op.

 

Meer nieuwsitems