5 september 2022

Aanbieden van een (gezonde) lunch, hoe zit dat fiscaal?

Casus gezonde bedrijfslunch

De eigenaar van een tuinbouwbedrijf wil naar de Hoge Raad om af te dwingen dat zijn gratis gezonde bedrijfslunches onbelast zijn. De fiscus ziet de lunch als loon in natura.  De ondernemer wil dat zijn medewerkers tussen de middag gezond eten. In zijn bedrijf zijn dus geen kroketten en andere ongezonde kost. Maar veel groentes, fruit en salades. De 200 medewerkers van het bedrijf krijgen dit tussen de middag gratis aangeboden. De Belastingdienst ziet dit als loon in natura, meldt Accountancy Vanmorgen.

De ondernemer verantwoordt de lunch in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Door de verstrekking van de gratis lunches overschrijdt deze ondernemer de vrije ruimte die de werkkostenregeling biedt. Het betekent dat de ondernemer over de overschrijding van de vrije ruimte 80% belasting heeft moeten betalen. Daar is hij het niet mee eens.

Principe loon

Volgens de wet is een lunch geen arbovoorziening, en hiermee geen vrijgesteld loonbestanddeel. Bij de rechtbank en in hoger beroep heeft de ondernemer dan ook ongelijk gekregen. Maar hij laat het er niet bij zitten en overweegt een gang naar de Hoge Raad.  Want het gaat hem vooral om het principe dat een gezonde lunch niet belast dient te worden. “Het is geen verkapt loon,” is zijn standpunt.

Fiscale mogelijkheden voor ondernemers

Welke mogelijkheden heeft u als ondernemer dan wel? De staatssecretaris verwijst naar de vrije ruimte uit de werkkostenregeling. Met hierbij de opmerking dat een gratis lunch tegen het normbedrag van € 3,35 gewaardeerd moet worden.

Ons advies

Deze casus geldt uitdrukkelijk niet voor kleine consumpties, maaltijden voor overwerk en maaltijden voor ‘mobiele medewerkers’ (medewerkers onderweg). Heeft u vragen bij de invulling van deze regeling en het verstrekken van vergoedingen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Meer nieuwsitems