22 februari 2023

De culturele sector heeft zichzelf de Governance Code Cultuur opgelegd om zo een professionaliseringslag te maken. In deze Code gaat het over bestuur en toezicht op uw organisatie. Het is namelijk belangrijk dat u stilstaat bij hoe uw organisatie in bestuurlijk en bedrijfsmatig opzicht is ingericht. Het draagt bij aan een zakelijk gezonde organisatie. Daarnaast stellen subsidieverstrekkers vaak als voorwaarde dat u de Governance Code Cultuur toepast.

Uw financieel jaarverslag bestaat uit:

  • Bestuursverslag
  • Verslag van de Raad van Toezicht
  • Jaarrekening

Ons advies is, de uitwerking van de Governance Code Cultuur op te nemen uw bestuursverslag en het verslag van de Raad van Toezicht. De Governance Code Cultuur bestaat uit deze acht principes.

Houder en penvoerder van de Governance Code Cultuur is Cultuur+Ondernemen. Daarnaast adviseren zij over de

  • Code diversiteit & inclusie
    dit gaat over hoe u uw organisatie inricht, wie u als organisatie wilt zijn en hoe de doelstellingen behaald kunnen worden. Denken, handelen en reflecteren staan hierbij centraal.
  • Code fair practice
    dit gaat over hoe met elkaar wordt omgegaan, wat zijn de gedragsregels en op welke manier worden ze uitgedragen en nageleefd.

Op de website van Cultuur+Ondernemen vindt u voorbeelden van hoe organisaties de Codes hebben opgenomen in hun financieel jaarverslag. Deze voorbeelden zijn uitgewerkt zoals wij van Van Ree Accountants het adviseren. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems